Nytt forskningsprojekt ger nytt ljus på skolan som brottspreventiv institution

Ett nytt forskningsprojekt vid Kriminologiska institutionen ska bidra med fördjupad kunskap om brottspreventiva initiativ riktad mot skolan, en plats som ofta framställs som samhällets viktigaste arena för brottsprevention. Julia Sandahl, forskare och projektledare, berättar mer.

Julia Sandahl
Julia Sandahl, forskare och projektledare.
Foto: Privat

- Det nya projektet ”To bear the responsibility – A local school perspective on schools as crime preventive institutions” har som övergripande syfte att studera hur brottsförebyggande initiativ riktade mot skolan tas emot, tolkas och praktiseras på den lokala skolnivån, berättar forskaren Julia Sandahl som leder projektet.


Skolan framhålls ofta som samhällets viktigaste arena för brottsprevention.

- En rimlig prioritering givet den stora mängd forskning som pekar på kopplingen mellan olika skolrelaterade aspekter och brott. Delvis syftar projektet till att kvalitativt fördjupa några av de slutsatser som berördes i min avhandling om skoltillhörighetens betydelse för brott, berättar Julia Sandahl. 

Julia Sandahl berättar att en av utgångspunkterna är att studera individualisering av social brottsprevention som delvis har präglat 2000-talet. Forskning på området har visat att de idéer som ligger bakom brottsförebyggande initiativ har dominerats av tendensen att lägga ett stort ansvar för det brottsförebyggande arbetet på enskilda individer, så som till exempel lärare, rektorer och skolpersonal. Samtidigt har den svenska skolan genomgått dramatiska strukturella förändringar de senaste decennierna som har försvårat lärarnas kompensatoriska uppdrag. De aktörer som verkar på den lokala skolnivån och som direkt eller indirekt tillskrivs ansvaret för skolans brottsförebyggande arbete är märkbart frånvarande, både i litteraturen och i samhällsdebatten, förklarar hon.


Projektet avser att kombinera intervjuer med lokala skolaktörer med observationer av brottsförebyggande praktiker i två högstadieskolor i Stockholm. Baserat på detta material är planen att skriva två vetenskapliga artiklar som på olika sätt belyser bilden av brottsprevention riktad mot skolan utifrån den lokala skolans perspektiv.


Projektet är finansierat av FORTE och löper på heltid under år 2023 och 2024.