Stockholms universitet

700 miljoner år senare når neutrinerna jorden

När ett svart hål, 30 miljoner gånger så stort som vår sol, slet sönder en stjärna en gång för 700 miljoner år sedan slungades neutriner ut i universum. Nu har forskare vid IceCube-anläggningen vid Sydpolen detekterat några av dem.

Foto: Credit: DESY, Science Communication Lab
Efter att det supermassiva svarta hålet slet sönder stjärnan, slängdes ungefär hälften av stjärnresterna ut i rymden, medan resten bildade en glödande, snurrande skiva runt det svarta hålet. Foto: DESY, Science Communication Lab


Vid IceCube Neutrino Observatory i Antarktis kan forskare tack vare ett kubikkilometerstort nätverk av detektorer nedborrade över två kilometer ner i isen se spår av neutriner, de svårupptäckta partiklar som färdas obehindrat genom vilket föremål som helst med hastigheter nära ljusets.

De flesta neutriner i vår närhet härstammar från solen eller jordens egen atmosfär, men nu har man vid IceCube-anläggningen för andra gången någonsin detekterat neutriner som pekar mot källor utanför vår egen galax. De knyts till ett Tidal Disruption Event, TDE, en stjärna som slits sönder av ett svart hål, som upptäcktes av optiska teleskopet Zwicky Transient Facility i april 2019.

Vad som händer vid ett Tidal Disruption Event är inte särskilt väl känt, men de senaste rönen pekar mot att de bland annat kommer att fungera som gigantiska partikelacceleratorer som slungar ut olika typer av partiklar i kosmos. Det är dock endast de elektriskt oladdade fotonerna och neutrinerna som kan färdas i en rak linje genom universum, opåverkade av magnetfält från andra himlakroppar. De blir därför värdefulla budbärare av information om de händelser som skapat dem.

 

 

 

Mer information

Läs mer om upptäckten på Oskar Klein-centrets hemsida.

Artikeln ”A tidal disruption event coincident with a high-energy neutrino” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Astronomy.