Stockholms universitet

Ahmet Gürata – ny gästforskare genom Scholars at Risk

Filmforskaren Ahmet Gürata, som har specialiserat sig på turkisk film och turkiska medier, har nyligen tillträtt sin tjänst som gästforskare vid Stockholms universitet.

Ahmet Gürata. Foto: Sören Andersson
Ahmet Gürata. Foto: Sören Andersson


Ahmet Gürata kommer att vara verksam vid Institutet för Turkietstudier (SUITS).
– Jag tycker att det är väldigt spännande av bli en del av SUITS, som är ett viktigt centrum för forskning inom samhällsvetenskap och humaniora med särskild tonvikt på Turkiet. Jag ser också fram emot att arbeta med ett så framstående team, säger Ahmet Gürata.

Hans forskning fokuserar på film och modernisering, tvärkulturellt mottagande, filmkulturer och publik samt digitala förhållningssätt inom film- och medievetenskap.

 

Försämrad situation för mänskliga rättigheter

Ahmet Gürata åtalades och frikändes nyligen i Turkiet för att han hade undertecknat ett upprop av Academics for Peace.
– Situationen för grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefriheten och föreningsfriheten, har försämrats drastiskt i Turkiet under de senaste åren. Som en följd av det är den akademiska friheten allvarligt kringskuren. Sedan undantagstillståndet utlystes i juli 2016 har över 7 000 universitetsanställda avskedats. Många av dem har blivit av med sina pass och är bannlysta på livstid från en offentlig anställning. Hundratals forskare, medarbetare och studenter har häktats eller gripits, säger han.

För två år sedan beslutade sig Ahmet Gürata för att flytta till Europa för att arbeta och forska. Med hjälp av nätverket Scholars at Risk arbetade han vid universitetet i Agder i Norge innan han kom till Stockholms universitet.

 

Erbjuder skydd för hotade forskare

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som startade år 2000 med bas i New York. Nätverket arbetar för akademisk frihet runt om i världen och erbjuder skydd för forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Genom nätverkets anslutna lärosäten i olika länder kan hotade forskare ges tillfälliga anställningar som gästforskare i ett annat land.
Stockholms universitet är medlem av SAR-Sverige, och 50 procent av Ahmet Güratas tjänst finansieras genom Riksbankens Jubileumsfond.
– Scholars at Risk gör ett fantastiskt arbete genom att hjälpa forskare att hitta en fristad där de kan fortsätta sin forskning utan att drabbas av censur eller andra konsekvenser, säger Paul T. Levin, föreståndare för Institutet för Turkietstudier (SUITS).

 

Tillflyktsort för kritiska tankar

Paul T. Levin anser att det är en central uppgift för SUITS att stödja den akademiska friheten.
– Som en av de ledande forskningsmiljöerna i världen för Turkietstudier har SUITS enligt min uppfattning ett särskilt ansvar för att hjälpa till att stödja oberoende forskning inom vårt område. Det gläder mig därför att vi har kunnat arbeta med SAR för att erbjuda en gästforskare från Turkiet en trygg plats. När vi granskar kandidater från SAR tittar vi noga på deras akademiska meriter, och Ahmet Gürata var en fantastisk kandidat oavsett kopplingen till SAR. Han är en av Turkiets ledande filmvetenskapliga forskare och har en bakgrund som institutionsprefekt vid ett av landets toppuniversitet. Det gläder mig att han blir en del av SUITS.
Ahmet Gürata ser själv fram emot sin 13 månaders anställning på Stockholms universitet.
– Stockholm har varit en fristad för många intellektuella och konstnärer, särskilt under 1900-talet. Staden erbjuder en levande och stimulerande atmosfär för ett kritiskt sinne. Jag är mycket glad över att vara här och ser fram emot att upptäcka de oändliga möjligheter som staden och universitetet har att erbjuda.

Mer om Ahmet Güratas forskning

Rektor Astrid Söderbergh Widding om Scholars at Risk

Konsekvenser för undertecknare av uppropet Academics for Peace

Scholars at Risk Network

”Nu är vi redo att ta emot hotade akademiker” – artikel om Stockholms universitets medlemskap i Scholars at Risk.

Institutet för Turkietstudier (SUITS).