Stockholms universitet

Branka Marušić har disputerat

Branka Marušić disputerade fredagen den 29 oktober på avhandlingen "The Autonomous Legal Concept of Communication to the Public in the European Union". Opponent var professor P. Bernt Hugenholtz, Amsterdams universitet.

Abstrakt bild på person i en tunnel med spegelglas
Del av omslaget till Branka Marušićs avhandling. Bilden visar konstinstallationen Fata Morgana av Laura Buckley. Foto: Nika Bračun

Under de senaste decennierna har förutsättningarna för att få tillgång till, konsumera och på andra sätt ta del av upphovsrättsligt skyddat material, såsom film och musik, förändrats. Tidigare fanns naturliga begränsningar i förutsättningarna för att ta del av upphovsrättsligt skyddat material. Exempelvis förutsattes att den som önskade få tillgång till visst innehåll befann sig på en viss plats och vid en viss tidpunkt, exempelvis framför en TV eller på en biograf. 

Idag finns upphovsrättsligt skyddat material tillgängligt på många olika sätt, särskilt i interaktiv internetmiljö, exempelvis genom olika nätbaserade plattformar och andra digitala tjänster. Dessa tjänster gör det ofta möjligt för enskilda att få tillgång till upphovsrättsligt skyddat material från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, dvs. genom tillhandahållande på begäran (eng. on demand). Internet har alltså på ett grundläggande sätt förändrat förutsättningarna för tillgång till upphovsrättsligt skyddat material. 

Den ekonomiskt viktigaste rättigheten

Branka Marusics avhandling fokuserar på den rättighet som av ovan nämnda skäl har kommit att bli den ekonomiskt viktigaste rättigheten för många upphovsmän och andra rättighetshavare på senare tid - rätten till överföring till allmänheten. Som EU-rättsligt begrepp beskriver och analyserar Branka denna rättighet i förhållande till de internationella normerna samt rättighetens tillämpning på nationell nivå.

Framställningen är uppdelad i tre delar. I framställningens tredje del, som avslutar studien, utvärderas EU-domstolens rättspraxis i ljuset av den tekniska utvecklingen. Utvärderingen inkluderar en bedömning av hur väl det rättsliga begreppet överföring till allmänheten fungerar i praktiken, inklusive om rättigheten uppfyller sina syften.

Porträttbild
Jur.dr. Branka Marušić. Foto: Pree Singh

Bidraget från denna studie till befintlig rättsvetenskaplig forskning är därav tvåfaldigt. För det första lyfter studien fram betydelsen av EU-autonoma begrepp ur ett konstitutionellt perspektiv. För det andra baseras den på en konkret tillämpning av kommunikationsmodeller på det rättsliga begreppet överföring till allmänheten för att förklara hur rättigheten fungerar i digitala miljöer.

 

OM DISPUTATIONEN

Opponent var P. Bernt Hugenholtz, professor i immaterialrätt, Amsterdams universitet.

I betygsnämnden satt professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Stockholms universitet, professor Irini Stamatoudi, University of Nikosia (Cypern) och professor Ansgar Ohly, LMU München (Tyskland). 

Handledare och ordförande på disputationen var professor Per Jonas Nordell, Stockholms universitet. Biträdande handledare var professor Jan Rosén, Stockholms universitet, samt jur.dr. Johan Axhamn, Lunds universitet.

Läs avhandlingen i DiVA (fulltext)

Profilsida för Branka Marušić