Stockholms universitet logo, länk till startsida

Call for Papers: Ambiguities of Hospitality in the Middle Ages, 1000-1350

Konferens vid Stockholms universitet, 8-9 september 2022. Konferensen arrangeras av Wojtek Jezierski, Stockholms universitet & Universitetet i Oslo, Lars Kjær, New College of the Humanities, London and Tim Geelhaar, Universität Bielefeld.

Illustration av en medeltida bankett
A Banquet - 11th century illustration. (19th century reproduction). Foto: Britannica ImageQuest, Encyclopædia Britannica.

Arrangörerna välkomnar bidrag till konferensen Ambiguities of Hospitality in the Middle Ages, 1000-1350. Konferensen är öppen för etablerade forskare och forskare i början av sin karriär, såväl som för doktorander och för medeltidsforskare från olika vetenskapliga discipliner. Inklusive, men inte begränsat till historiker, arkeologer, och forskare inom litteratur och konst


Situationer och tillfällen där gästfrihet förekom anses ofta ha spelat en socialt integrerande roll. Under medeltiden användes värd-gäst relationer regelbundet för att skapa sociala band, säkerställa fred, och för att upprätta deltagares identiteter. Vad som inte har utforskats tillräckligt är dock risker associerade med sådana relationer, och sätten gästfrihet behövde förhandlas eller kunde misslyckas med att skapa förtroende mellan olika parter. Denna tvetydliga, stundtals störande karaktär hos värd-gäst relationer, upplevdes specifikt på gränslanden under den latinskeuropeiska kulturens expansion under högmedeltiden. Ett fokus på tvetydigheten inneboende i gästfriheten kommer att hjälpa oss att förstå hur medeltida människor utövade, konceptualiserade och utnyttjade den i interkulturella möten och relationer.


Läs mer om konferensen (på engelska) i denna pdf: Call for Papers Ambiguities of Hospitality, 1000-1350 Stockholm 8-9 September 2022 (211 Kb)


Deadline för Call for papers: 20 februari 2022.