Stockholms universitet

David Seim och Peter Thoursie har beviljats forskningsmedel från Forte

Forskningsfinansiären Forte har beviljat medel till 24 forskare vid Stockholms universitet på sammanlagt 97 miljoner kronor.

Projektbidrag inom den årliga utlysningen 2021 till Nationalekonomiska institutionen:

David Seim, ”Effekter och implikationer av privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige”, 4 940 000 kr.

Peter Skogman Thoursie, ”Långsiktiga effekter av insatser för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden”, 2 010 000 kr.

Om forskningsmedlen från Forte