Stockholms universitet

Digitalize in Stockholm - om den digitala framtiden

Digitaliseringen öppnar upp för en positiv utveckling och förändring inom hela samhället. Hur vi kommer arbeta, leva och bo i framtiden står i fokus på konferensen Digitalize in Stockholm, som pågår den 20–21 oktober.

Foto: Guillaume Briard/Unsplash.


Under två dagar träffas akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället för att diskutera brännande framtidsfrågor inom digitalisering. Här finns möjlighet till hållbara lösningar inom bland annat sjukvård, cybersäkerhet, industri och smarta bostäder. 

Konferensen Digitalize in Stockholm är även i år kostnadsfri, digital och öppen för alla som intresserar sig för digital utveckling, ny teknik och den värld vi lever i.

Uno Fors, professor vid institutionen för data- och systemvetenskap, är en av arrangörerna.

Varför är en sådan här konferens viktig?
- Det är viktigt att samla företrädare för också andra organisationer än akademin. Vår forskning på lärosätena behöver vara förankrade i det omgivande samhället och i samklang med vad industrin utvecklar.

På vilket sätt kan digitalisering ses av som en nyckelfaktor för utveckling?
- Sedan åtminstone tio år är i stort sett allt i samhället digitaliserat till större eller mindre del. För att kunna utveckla allt från socialtjänst och sjukvård till trafik och miljö måste man i dag använda sig av digitala lösningar.

Inom vilka områden ser du att den framförallt kan ha stor betydelse? 
- Som jag nämnde ovan ser jag digitala lösningar för trafik, miljö och även hälso- och sjukvård samt kommunikation som centrala.

Vilken är den största utmaningen med digitaliseringen?
- Att få alla att gå åt samma håll och samarbeta i stället för att bara konkurrera. Dessutom är det viktigt att kunna hantera personuppgifter på ett lämpligt och säkert sätt, utan att förbjuda användningen av persondata som tyvärr många verka sträva efter. Utvecklingen av i stort sett samtliga områden som jag nämnde ovan är beroende av att kunna använda personuppgifter.

Vad hoppas du få ut av konferensen?
- Att få ta del av både industrins framtidsutsikter som stadens och regionens tankar kring det digitala.

I parallella seminarier deltar flera forskare från Stockholms universitet. Några av dem är Airi Lampinen, DSV.  Uno Fors, DSV.  Hercules Dalianis, DSV.  Cecilia Magnusson Sjöberg, Juridicum. Sindri Magnusson, DSV.  Erik Perjons, DSV.  John Owour, DSV och  Panagiotis Papapetrou, DSV.

Digitalize in Stockholm 2021 arrangeras av Digital Futures som är ett samarbete mellan Stockholms universitet, KTH och RISE

Konferensen är digital och pågår den 20–21 oktober. 

Mer information och anmälningsformulär finns på konferensens webbplats