Stockholms universitet

Forskar om hur den digitala ekonomin kan regleras

Björn Lundqvist är professor i europarätt med inriktning mot konkurrensrätt vid Juridiska institutionen. Han är en av de nya professorer som kommer att installeras vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 29 september.

Björn Lundqvist, professor vid Juridiska institutionen. Foto: Rickard Kilström


– Jag forskar inom konkurrensrätt, det som reglerar vad företag får göra och inte får göra när de konkurrerar med varandra. Många tänker till exempel på sådant som karteller, alltså olagligt samarbete mellan konkurrerande företag, eller monopol och det har vi konkurrensrättare sysslat med länge. 

– På senare tid har jag forskat om regleringen av den nya digitala ekonomin där stora digitala plattformar som Google, Amazon, Facebook, Apple och Microsoft har en väldigt stark ställning och ofta gynnar sig själva i konkurrensen gentemot andra aktörer. Google är anklagad för att genom sin söksida se till att de webbsidor som ingår i Googles ekosystem hamnar högre upp än konkurrerande men mer populära sidor. EU-kommissionen har på senare år lagt fram förslag på hur digitala plattformar och marknader kan regleras med ny lagstiftning och det är inom det området jag hoppas kunna bidra med min forskning.

 

Varför började du forska om just det här?

– Jag har alltid intresserat mig för innovation, företagande och konkurrens och konkurrensrätt fängslade mig redan när jag pluggade juridik. Den nya digitala ekonomin är en ny och spännande dimension. Tysklands förra förbundskansler Angela Merkel kallade det för ”den industriella revolutionen 4.0”. Jag tror att den digitala eller datadrivna ekonomi kommer att förändra samhället i grunden och då är det viktigt att innovation och konkurrens sker på likvärdiga villkor. Jag känner mig på många sätt väldigt lyckosam att jag får möjlighet att forska om det här på Stockholms universitet.

Björn Lundqvist har våren 2023 publicerat en ny bok på Cambridge University Press där han argumenterar för en ny sorts äganderätt till data för företag inom den digitala ekonomin. 

– Det handlar om hur man kan se över den marknadsrättsliga regleringen av den datadrivna ekonomin och ge företag och individer som genererar data på plattformar eller i sakernas internet en rätt att få tillgång, nyttja och flytta denna data. 

– Jag tycker att det är väldigt roligt att genom min forskning ha möjlighet att vara med i den legala och politiska diskussionen som pågår i Bryssel och hoppas att jag kan bidra med viktiga inspel till ny lagstiftning på området.

Årets Installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus äger rum den 29 september 2023. Foto: Ingmarie Andersson
 

Installations- och promotionshögtid i Stadshuset

Björn Lundqvist är en av de nya professorer som anställts eller befordrats under 1 juli 2022 – 30 juni 2023. Alla nya professorer som tillträtt sin tjänst under denna period bjuds in till Installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus den 29 september 2023 och välkomnas på så sätt till universitetet.