Stockholms universitet

Frantzeska Papadopoulou – Ny professor

Juridiska institutionen gratulerar Frantzeska Papadopoulou som den 10 juni 2021 befordrades till professor i immaterialrätt vid Stockholms universitet. Vi ställde några frågor för att få veta mer om hennes akademiska karriär och forskning.

Frantzeska
Frantzeska disputerade 2014 vid Stockholms universitet på avhandlingen ”Opening Pandora’s box” som handlar om skydd för genetiska resurser och traditionell kunskap utifrån ett immaterialrättsligt perspektiv.

Frantzeska, du påbörjade din juristutbildning i Frankrike och har själv studerat flera magisterprogram i Stockholm. Idag är du med och utbildar internationella studenter som programföreståndare för institutionens magisterprogram i europeisk immaterialrätt. Hur känns det?

– Det är verkligen jättekul och spännande! Det känns fantastiskt att få vara programföreståndare för ett magisterprogram där man själv varit student, första gången som det gavs! 

Jag tycker att det är väldigt utvecklande och intressant att undervisa för internationella studentgrupper. Vi jurister tror ibland att juridik är nationell, att det kanske räcker med att diskutera frågeställningar med kollegor i den jurisdiktion man själv har störst anknytning till, men jag tycker inte att det stämmer. Det finns så mycket att vinna på att diskutera frågor med kollegor från andra rättstraditioner. Man ser plötsligt på rättsområdet och på frågeställningarna från andra perspektiv. 

Du är en av grundarna till tidskriften Stockholm Intellectual Property Law Review och skriver också för en av de högst rankade immaterialrättsbloggarna på internationell nivå, ipkat.com. Vad är det som du tycker är särskilt intressant med immaterialrätten?

– Åh, det är en svår fråga... Och det är nog just det som jag tycker är så spännande med immaterialrätt! Att det alltid är så mycket på gång som är genuint intressant och spännande, att det är ett rättsområde som snabbt måste svara upp mot samhälls-, marknads- och teknikförändringar.

För att kunna undervisa och forska inom immaterialrätt krävs att man ”är med”, att man följer nya spännande AI-applikationer, nya konstformer och genteknikens nya tillämpningar. Det är också ett internationellt och politiskt rättsområde. Frågeställningarna är dynamiska!

Du är jämställdhets- och likabehandlingskoordinator vid juridiska institutionen och bedriver forskning inom ett projekt som behandlar könsfrågor i filmindustrin. Upplever du att jämlikhet och likabehandling är ett område som behöver utforskas mer ur ett rättsligt perspektiv?  

– Det tycker jag definitivt. Filmprojektet var mitt första forskningsprojekt där jag använde mig av forskningsmetoden Law and Gender. Ofta är man ju van vid att diskutera jämlikhet och likabehandling som politiska mål, men det behövs mycket mer rättsvetenskaplig forskning på området. Forskning som tillämpar ett genusperspektiv på immaterialrätt lyser också med sin frånvaro än så länge. Jag hoppas att jag ska kunna bidra med nyttig forskning i det ämnet.

Vad har du på gång härnäst - Har du några kommande forskningsprojekt, ska något nuvarande mynna ut i en publikation, en planerad forskningsvistelse eller dylikt?

– Ja, nu direkt efter sommaren så kommer jag att släppa en bok hos bokförlaget Hart som handlar om regulatoriska rättigheter och läkemedelsprodukter. Sen arbetar jag för närvarande med tre nya böcker med ursprung i det filmprojekt som jag just nämnt. Det handlar om en bok om upphovsrättsavtal, och två andra som jag skriver tillsammans med kollegor från filmvetenskap och som rör filmbranschen. Jag står även som projektledare i tre nya tvärvetenskapliga forskningsansökningar så jag håller tummarna för att någon av dem går igenom.

Forskningsvistelse… Ja! Det skulle jag absolut vilja planera in. Kanske till 2022?
 

Läs mer om Franzeska Papadopoulou