Stockholms universitet

Informationsöverföring mellan vårdgivare

Erik Perjons och Martin Henkel, båda docenter vid Institutionen för data- och systemvetenskap, berättar om samverkansprojektet ”Hälsodata för förbättrad kvalitet av vård och omsorg i Stockholmsområdet”.

 
Forskningsprojekt: Hälsodata för förbättrad kvalitet av vård och omsorg i Stockholmsområdet

Erik Perjons vid Institutionen för data- och systemvetenskap har fått medel från Region Stockholm för att forska om hur hälsodata kan föras över mellan olika vårdgivare.

När patienter flyttas mellan olika vårdgivare, som mellan staden och regionen, så är det bra om också dokumentationen kring patienterna följer med. Men idag finns både datatekniska och juridiska hinder för att flytta personliga uppgifter från den avancerade sjukvården till primärvården eller till ett äldreboende.
–    Inom vård och omsorg sker ofta misstag i samband med överlämningar, säger Erik Perjons.

Projektet vill identifiera och överbrygga hinder för informationsöverföringen och därmed möjliggöra en tryggare vård för patienter som under sin behandling flyttar mellan olika vårdgivare. 
I filmen berättar Erik och Martin mer om projektet.

Forskningssamverkan med Region Stockholm