Stockholms universitet

Kriminologiska perspektiv på Genus & Brott

Ny bok av Tove Pettersson.

Boken tar upp betydelsen av ett genusperspektiv och ger ett unikt helhetsgrepp på genus och brott, där tre perspektiv står i fokus: orsaker till brott, offer för brott och samhällets kontroll av brott. Aktuell forskning inom området presenteras, varvat med tydliga exempel för ökad åskådlighet. 

Kriminologiska perspektiv på Genus och Brott, framsida.

Boken belyser frågor som:
- Vilken betydelse har genus för orsaker till brott?
- Har genus betydelse för samhällets kontroll av brott och brottslingar?
- Hur hör genus samman med offerskap och brott?
- Vilka möjligheter och begränsningar finns det med ett genusperspektiv inom kriminologin?

Kriminologiska perspektiv på Genus & brott vänder sig till studenter på utbildningar inom exempelvis kriminologi, socialt arbete och sociologi. Den kan med fördel användas som fortbildning av professionella inom rättsväsende, socialt arbete och liknande områden. Även forskare inom dessa områden kan ha utbyte av att läsa boken liksom en intresserad allmänhet.