Stockholms universitet

Nytt EU-projekt om elektronanokristallografi

Framstående europeiska forskare går nu samman i ett projekt om elektronanokristallografi. Målet är att utbilda en kommande generation av forskare inom tredimensionella elektrondiffraktionsmetoder.

Images of nanostructures

NanED (Electron Nanocrystallography) är ett nytt projekt inom Innovative Training Network, Marie Skłodowska-Curie Actions som är finansierat av EU. I projektet ingår de europeiska forskare som hittills arbetat med att utveckla elektrondiffraktionsmetoder inom strukturkristallografi samt flera företag verksamma inom området. Företrädare från nio europeiska länder ingår i projektet. Från svensk sida deltar Stockholms universitet där professor Xiaodong Zou vid Institutionen för material- och miljökemi är en av forskningsledarna inom NanED.

Läs mer om projektet NanED i en artikel på engelska. New EU-project on electron nanocrystallography