Stockholms universitet

Projektanslag till Romklass från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

Erika Kihlman tilldelats ett forskningsanslag för att studera medeltida grammatikundervisning.

Erika Kihlman
Erika Kihlman

Vid årets utdelning av forskningsanslag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond tilldelades Erika Kihlman 3,5 miljoner kronor för ett forskningsprojekt med titeln: An old language for a new age: Latin grammar teaching at the crossroads of the middle ages and the renaissance. Projektet ska undersöka i vilken grad och på vilket sätt grammatikundervisningen vid det medeltida universitetet i Wien förändrades under 1400-talet, den period då renässansens idéer och ideal nådde det transalpinska området. Under denna tid användes i Wien samma läroböcker i grammatik som i resten av Europa: Alexander de Villa Deis Doctrinale och Grecismus av Eberhard av Béthune, tillkomna i slutet av 1100-talet. Båda dessa grammatikor, men i synnerhet den förstnämnda, kom att stå i skottgluggen när den medeltida grammatikundervisningen kritiserades av de renässanslärde. Vi vet att och när böckerna byttes ut mot nyskrivna verk – i Wien förbjöds Doctrinale 1504 – men väldigt lite är känt om hur skiftet gick till. Projektets arbetshypotes är att undervisningen borde ha förändrats under det sekel som leder fram till läroboksbytet. Undersökningsmaterialet är ett antal Doctrinale-kommentarer som kan knytas till undervisningen i Wien och som är daterade till olika decennier under hela 1400-talet.