Stockholms universitet

Samtalsserie om världslitteratur

Världslitteraturprogrammet och Tranströmerbiblioteket bjuder in till ett samtal om världslitteratur. Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik koordinerar samtalsserien, som sker i samarbete med Stockholms universitet och Tranströmerbiblioteket Medborgarplatsen.

Del 1, 27 maj kl 18-19 : Om maktförhållanden inom det vi kallar för världslitteratur.

Del 2: Om reseskildringarnas möjligheter och begränsningar, om hur de bidrar till att skapa världar i litteraturen och i journalistiken. Medverkar gör bland andra Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och forskar om litteratur och gränsdragningar mellan språk, folk och nationer, konstarter och medier.

Del 3: Om översättningens roll för författares verk och villkor i en globaliserad värld, om det utbyte som ständigt pågår mellan olika litteraturer i världen.

Läs mer om Världslitteraturprogrammet

Stadsbiblioteket Rotundan. Foto: SusanQ Yin -unsplash.