Stockholms universitet

Vad är världslitteratur? Om hur litteratur kan korsa gränser

Världslitteratur är ett omdebatterat begrepp som beskriver ett brett fält. Hur kan vi idag tänka samman värld och litteratur på nya sätt? Hur påverkar litteraturen samhället – och vice versa? Världslitteraturprogrammet och Tranströmerbiblioteket bjuder in till ett samtal om maktförhållanden inom det vi kallar för världslitteratur.

 

 

Följ evenemanget på Facebook

Det sägs att världen förvärvar mening genom litteratur. Vad innebär det för hur vi utforskar litteratur från olika delar av världen? För snart tvåhundra år sedan menade den tyske författaren Goethe att vi stod inför världslitteraturens epok – det lokala skulle bli det globala. Idag är världslitteratur snarare ett förhållningssätt, en metod och ett sätt att ställa frågor till all litteratur. 

Samtidigt har världslitteratur som begrepp kritiserats för att förutsätta västliga och nationalistiska perspektiv. Vilka språk, kulturer eller genrer får synlighet? Måste det lokala ställas mot det globala? Vilka alternativ finns till metoder som förutsätter nationalistiska och västliga perspektiv? Hur kan vi förstå det kosmopolitiska på nya vis? I det här samtalet undersöker vi världslitteratur som en rad relationer mellan värld och litteratur.

Välkommen till det första samtalet i en samtalsserie om världslitteratur, arrangerad av Världslitteraturprogrammet, Stockholms universitet och Tranströmerbiblioteket.

Tranströmerbiblioteket. Foto: Ingrid Stening Soppela
 

Plats

Samtalet sänds online via su.se/play och på Tranströmerbibliotekets webbplats. Ingen anmälan krävs. Varmt välkommen!

 

Deltagare

Andreas Hedberg är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och forskar om moderniseringskritik, kanonstudier och världslitteratur. 
Stefan Helgesson är professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet och forskningsledare för Världslitteraturprogrammet,
Katarina Leppänen är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och forskar om Europas kvinnors intellektuella historia och internationalism.
Helena Wulff är professor i socialantropologi vid Stockholms universitet och en av koordinatorerna för Världslitteraturprogrammet. Hon forskar om litterär produktion och visuell kultur.

 

Om serien

Världslitteraturprogrammet (http://www.worldlit.se/) samlar litteraturforskare och antropologer från hela Sverige. Med bas vid Stockholms universitet har programmet en stor bredd inom områden som översättning, litteraturvetenskap, litteraturhistoria, flerspråkighet och mycket mer. I den här miniserien i samarbete med Tranströmerbiblioteket summerar Världslitteraturprogrammet sin forskning i tre teman – världslitteratur, resan och översättning. 

Läs mer om samtal 2 Vid reseskildringens gränser – om det egna i det främmande

Läs mer om samtal 3 Hur sprids ett litterärt verk? Om platsens betydelse för texten