Stockholms universitet

Se seminariet om Rachel Carsons liv och gärning

Nu finns inspelningen från seminariet vid Institutionens för miljövetenskap jubileum tillgänglig. Hör om hur miljöforskning bedrivits i marinbiologen Rachel Carsons fotspår sedan publiceringen av hennes bok Tyst vår för 60 år sedan.

När Rachel Carsons bok Silent Spring publicerades den 27 september 1962, för 60 år sedan, blev den en katalysator för att göra miljön till en viktig del av det offentliga samtalet. Miljöforskning bedrivs sedan dess i hennes fotspår.

Vid kolloquiet med inbjudna talare diskuteras frågorna: Vem var Rachel Carson och varför fick Silent Spring allmänheten att agera? Vilka lärdomar kan vi dra av Silent Spring, som kan hjälpa oss att uppnå en mer hållbar framtid?

Från Östersjöcentrum medverkar Gun Rudquist som moderator.

Se seminariet på Institutionen för miljövetenskaps hemsida