Stockholms universitet logo, länk till startsida

Teatersamtal Lehmantriologin, pengarna och livet

Vad betyder en teaterupplevelse för dig, vilka tankar sätter det igång att se en pjäs? Statsteatern arrangerar eventet Teatersamtal för att svara på dessa frågor. Den 16 mars deltog Jacob Östberg, professor på SBS i samtalet ”Lehmantriologin, pengarna och livet”.

Just nu spelas pjäsen ”Lehmantrilogin” som är en fyra timmar lång föreställning på Statsteatern. Pjäsen är en familjehistoria som startar med att tre bröder invandrar till USA på 1840-talet.

Bröderna Lehman börjar att handla med bomull i den amerikanska södern och bygger upp en förmögenhet. Brödernas affärsverksamhet expanderar och utvecklingen följer den moderna kapitalismens historia. De ser möjligheter i utvecklingen av järnvägen, flygplan och olja och grundar på 1880-talet investmentbanken Lehman Brothers i New York. Pjäsen skildrar utvecklingen fram till 1980-talet. När Lehman Brothers går i konkurs 2008 utlöser det den största finanskrisen i modern historia.

Foto: Maria Stoetzer
Jacob Östberg, professor i reklam och pr deltog i samtalet Lehmantrilogin, pengarna och livet på Kulturhuset.

I samtalet ”Lehmantriologin, pengarna och livet” medverkande även Mattias Svensson, författare och ledarskribent på SvD, Gabriel Urwitz, professor Stockholm School of Economics, Silvia Kakembo från den oberoende tankesmedjan Arena Idé och Joakim Sten, dramaturg och dramatiker som arbetat med ”Lehmantriologin”. Moderator var Charlotte Stjerngren, kommunikationsrådgivare, tidigare chefredaktör för ekonomikanalen EFN.

Samtalet tog avstamp i upplevelsen av pjäsen och handlade om den moderna kapitalismens för- och nackdelar. Olika aspekter kring den moderna kapitalismen diskuterades så som betydelsen av entreprenörskap som grund för utveckling av innovationer.

Ett exempel som lyftes fram som ett eventuellt bevis på kapitalismens inneboende handlingskraft var den snabba utvecklingen av covid vaccin. Vikten av balansen mellan politiska regleringar och marknadsekonomi belystes också inte minst i sammanhanget kring hållbarhetsfrågor och möjligheten att bromsa klimatförändringarna. Konsumentinflytande var ytterligare en fråga som diskuterades.  

”Man vet att man trampat på en öm tå när motparten under ett ’samtal’ inte kommer på något bättre än att kalla en för planekonom! Det är otroligt spännande att se hur ideologiska skygglappar fullständigt omöjliggör för somliga att kunna se att den otyglade kapitalismen har haft några som helst negativa konsekvenser.” säger Jacob Östberg som i sin forskning bland annat tittar på i vilken utsträckning vårt enorma materiella välstånd i någon kvalitativ mening gjort livet bättre.

Pjäsen ”Lehmantriologin” är regisserad av Carolina Frände som går sitt andra år på doktorandprogrammet på SBS. Carolinas forskning handlar om konstnärligt ledarskap i offentligfinansierad teater, ett område som tidigare inte beforskats speciellt mycket inom management och organisation. Carolina Frände som har en extern finansiering för sin forskning via Vetenskapsrådet kommer att disputera med sin avhandling vid managementsektionen på SBS.

Carolina Frände
Carolina Frände

"Jag upplever det som utvecklande att numera vandra mellan att vara doktorand i företagsekonomi och teaterregissör. Den ena rollen ger perspektiv på och berikar den andra. Med ett års doktorandstudier i bagaget blev arbetet med Lehmantrilogin mer djuplodande och komplext än det blivit om jag ”bara” varit regissör. Min spaning är att avhandlingsarbetet och det konstnärliga arbetet kommer utmana, berika och inspirera vartannat ännu mer över tid" säger Carolina Frände.

Läs mer om Carolina Frändes samarbete med professor Bobby Banerjees, Bayes Business School, University of London, och hans medverkan i föreställningen Lehmantrilogin

Jacob Östberg, professor i reklam och PR är handledare och Anna Wettermark, lektor på managementsektionen är bihandledare. Carolina kommer också att skriva och sätta upp en pjäs som utgår från och bygger på hennes forskningsresultat.