Stockholms universitet

Vetenskapsakademien ger ut skrift om klimatet

Vetenskapsakademien ger ut "Vetenskapen säger – om klimatet" i samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur. Syftet är att nå ut med vetenskapssamhällets samlade syn på en fråga som berör oss alla.

Bokomslag för skriften Vetenskapen säger - Om klimatet. KVA

Denna populärvetenskapliga skrift har sammanställts av en arbetsgrupp bestående av framstående klimatforskare vid och utanför Akademien. Från Stockholms universitet har MISU-forskaren Thorsten Mauritsen deltagit i arbetet.

Länk till artikel om rapporten.

Länk till KVA's pressmeddelande där man kan ladda ner "Vetenskapen säger - om klimatet".