Stockholms universitet

Vill förbättra digitalt föräldrastöd

Laura Ferrer Wreder vill hjälpa föräldrar och ungdomar med att hantera övergången till vuxenlivet via forskningsprojektet ”Parent Web: Supporting Families with Adolescents”.

 

 

Laura Ferrer-Wreder vid Psykologiska institutionen har fått 1,4 miljoner kronor under två år  från Region Stockholm för projektet ”Parent Web: Supporting Families with Adolescents”.

Projektet stödjer utveckling av Region Stockholms identifierade prioriteringsområden för forskningsinsatser vad gäller att öka den psykiska hälsan, samt digitalisering, genom att göra föräldrastöd mer digitalt tillgängligt. Föräldrawebben som studeras är ett internetbaserat föräldrastödsprogram utvecklat i Sverige för föräldrar med barn i åldrarna 11–17 år. Föräldrawebben syftar till att stödja positiva föräldrabeteenden, familjeinteraktion och föräldrars välbefinnande. Projektet utvärderar effekterna av att använda Föräldrawebben bland föräldrar i Stockholmsområdet.

– We think that it really fills an important gap, säger Laura Ferrer-Wreder.

Hon hoppas att Föräldrawebben ska kunna förbättras efter studien så den blir mer relevant för familjerna i Regionen och leder till ökad livskvalitet och är till nytta i vardagslivet.

I filmen berättar Laura mer om projektet (på engelska).

Stockholms universitet och Region Stockholm har ett samarbetsavtal inom fem områden där det finns ett särskilt behov av forskningsinsatser. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningar som finns inom områdena.

Läs mer om samarbetet