Stockholms universitet logo, länk till startsida

Områdesnämnden för naturvetenskap 2021 – 2023

Områdesnämnden är Naturvetenskapliga fakultetens beslutande organ. Nämnden är enligt högskoleförordningen ytterst ansvarigt för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt för den forskning som bedrivs inom fakulteten.

 

Sammansättning

Vilka beslut som nämnden får fatta framgår av Naturvetenskapliga fakultetens besluts- och delegationsordning. Områdesnämnden har även ansvaret för vissa typer av beslut enligt bestämmelser i Högskolelagen och Högskoleförordningen som finns att läsa på Universitets- och högskolerådets hemsida och i Stockholms universitets delegationsordning.

Följande personer ingår i Områdesnämnden för naturvetenskap under mandatperioden 2021-2023:

 

Sammansättning 2021-2023

Biologiska sektionen

Sektionen för geo- och miljövetenskap

Kemiska sektionen

Matematisk-fysiska sektionen

Grundutbildningsberedningen

Fackliga representanter

  • Ordinarie: Lukas Runsäter (ST/OFR) 
  • Ordinarie: Ann-Christin Lindås, SACO-rådet
  • Suppleant: Erica Grahn (ST/OFR)

Studentrepresentanter

  • Ordinarie: Ellen Riefel
  • Suppleant: Nadia Flodgren

 

Områdesnämndens protokoll