Stockholms universitet

Joakim EdsjöProfessor

Om mig

Jag är professor i teoretisk fysik vid Fysikum. Forskning och undervisning är båda frågor som engagerar mig starkt. Jag är djupt engagerad i grundutbildningsfrågor och är ordförande i Naturvetenskapliga områdets grundutbildningsberedning.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande inte på någon vanlig kurs, men ger ca. en gång per termin en workshop on Flipped Classroom-undervisning i CeULs regi.

Forskning

Jag forskar inom astropartikelfysik och teoretisk fysik. Mitt huvudområde är universums mörka materia.

Jag är också en del av Oskar Kleincentrum för kosmpoartikelfysik.

Jag är medförfattare till flera publika datorkoder:

  • DarkSUSY, ett program för att beräkna egenskaper och observabler för mörk materia.
  • WimpSim, ett program för att simulera annihilation av mörk materia i solen och jorden och det resulterande neutrino-flödet inkluderande växelverkan och neutrino-oscillationer.
  • GAMBIT, ett program för att göra globala anpassningar av främst mörk materia-modeller till tillgängliga data.

Publikationer

Mina publikationer hittas enklast på inspire eller på arXiv.

Forskningsprojekt