Stockholms universitet

Ann-Kristin Eriksson WiklundStudierektor/Forskare

Om mig

Jag har en bakgrund i kemi och biologi och disputerade 2002 vid Institutionen för systemekologi samtidigt som jag var anställd vid Institutet för tillämpad miljöforskning (ITM). Vid ITM och senare ACES har jag forskat på effekter hos vattenlevande evertebrater av olika typer av miljögifter, ofta i kombination med andra typer av stressorer som exempelvis syrebrist.

Sedan ganska många år är jag utbildningsansvarig vid institutionen, vilket tar upp den mesta av min tid.

Forskningsprojekt