Profiles

Astrid Pettersson

Astrid Pettersson

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 90
E-post astrid.pettersson@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E 575
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Vetenskaplig ledning, PRIM

Forskning

Astrid Pettersson är professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik. Hon är vetenskaplig ledare för forskningsgruppen ”Bedömning av kunskap och kompetens” (PRIM-gruppen) och för den svenska matematikdelen i PISA. Astrid har haft många sakkunniguppdrag som exempelvis ledamot i matematikdelegationen, ledamot i styrgruppen för naturvetenskap och teknik, ledamot i referensgruppen för TIMSS respektive TALIS.

Forskningsprofilen är framför allt bedömning av kunskap och kompetens och främst kunskap i matematik. Forskningsinriktningen innebär studier av elevers kunskapsutveckling i matematik och elevers lösningsstrategier i grundskolan. Men det innebär också elevers självbedömning i matematik. Forskningen har framförallt inneburit teori- och metodutveckling inom bedömningsområdet och utveckling av olika bedömningsinstrument.

Projekt:

Matematikdelen i PISA, nationella prov och diagnostiska material i matematik för grundskolan och kurs 1 i gymnasieskolan, utvärdering av elevers grundläggande kunskaper i matematik i årskurs 2,5,8. Bedömning av yrkeskunnande.

Exempel på publikationer

 • Pettersson, A., Olofsson, G., Kjellström, K., Ingemansson, I., Hallén, S., Björklund Boistrup, L & Alm, L. (2010). Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik. Matematikdidaktiska texter del 4. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
 • Pettersson, A. & Björklund Boistrup, L. (2010). National assessment in Swedish Compulsory School. I B. Srirman, C. Bergsten, S. Goodchild, G. Pálsdóttir, B. Dahl & L. Haapasalo (red). The first sourcebook on nordic research in mathematics education. s 373-385. Charlotte: Information Age Pub.
 • Pettersson, A. (2011). Bedömning av kunskap. I G. Brandell & A. Pettersson (red). Matematikundervisning. Vetenskapliga perspektiv. (s. 209-229). Stockholm: Stockholms universitets förlag.
 • Pettersson, A. (2011). Bedömning – varför, vad och varthän?. I L. Lindström, V. Lindberg & A. Pettersson (Red).  Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Andra uppdaterade upplagan. (sid. 31-42). Stockholm: Stockholms universitets förlag.
 • Pettersson, A. (2011). Elevers prestationsutveckling i matematik. I A. Svensson (red). Utvärdering Genom Uppföljning. Longitudinell individforskning under ett halvsekel. (sid. 147-153). Göteborg: Göteborgs universitet.
 • Pettersson, A. (2012). Alla hörn och kanter räknas. I L. Mathiasson (red.), Uppdrag Lärare en antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar. s. 121-128. Stockholm: Lärarförbundets förlag.

 • Lundgren, P. & Pettersson, A. (2012).Lärare och forskare i samverkan – en forskningscirkel om gensvar och hur den utvecklats. I Samspelet mellan forskare och skola. Forskning om undervisning och lärande, 8. s. 50-59.

 • Enoksson, M., Pettersson, A. & Strand, S (2014). Bedömning utifrån kunskapskraven – En utmaning för ämnesproven i årskurs 6 och 9. I NCM. Matematikundervisning i praktiken. s. 220-239.

 • Pettersson, A. (2014). Matematiken i skolprojektet. I P. Dahlbeck & K.Lagrell, En skola som berör. s. 191-209. Lund: Studentlitteratur

 • Pettersson, A. & Sollerman, S. (2015). Med fokus på matematik: Analys av samstämmigheten mellan svenska styrdokument och den internationella studien PISA. Stockholm: Skolverket.

 • Nordvedt, S., Pettersen, A., Pettersson, A. & Sollerman, S. (2016) Is PISA 2012 relevant to mathematics education in Norway and Sweden? In Northern lights on PISA and TALIS 2012. Nordic Council of Ministers. (tillsammans med Nortvedt,  Pettersen och  Sollerman).

Medarbetare inklusive doktorander

Yvonne Emond, Margareta Enoksson, Yvonne Franzon,  Camilla Jonsson Wildner, Katarina Kristiansson, Maria Nordlund, Anette Nydahl, Veronica Palmgren, Tomas Persson, Inger Ridderlind, Karin Axelson, Helene Sandström, Samuel Sollerman, Susanne Strand, Marie Thisted.  

Senast uppdaterad: 26 oktober 2017

Bokmärk och dela Tipsa