Profiles

Camilla Bardel

Camilla Bardel

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 23
E-post camilla.bardel@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 945
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är sedan 2010 professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik. Jag har en bakgrund i romanska språk och jag disputerade år 2000 i italienska vid Lunds universitet. 2013 blev jag professor i italienska vid Stockholms universitet.

Jag har en internationell profil och är involverad i olika samarbeten både vad gäller forskning och utbildning. Jag hyser även ett starkt intresse för frågor som rör samverkan med det omgivande samhället.

 

Undervisning

Jag har lång erfarenhet av undervisning i språk, språkvetenskap, litteratur och språkdidaktik på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildning, främst inom Stockholms universitet, men även vid andra universitet i Sverige och utomlands. Jag har handlett många uppsatsskrivande på grund- och avancerad nivå, såväl som forskarstuderande i italienska, franska, engelska och språkdidaktik. När det gäller forskarutbildning samarbetar jag gärna över institutions-, och lärosätesgränser och deltar regelbundet i internationella betygsnämnder. Under åren 2012-2015 var jag ansvarig för forskarskolan i de främmande språkens didaktik, FRAM.

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom det breda fältet språkdidaktik. I mina tidigare projekt har jag ägnat mig åt tvärspråkliga influenser i tredjespråksinlärning och flerspråkighet, avancerade nivåer av främmande språks- och andraspråksinlärning, korpuslingvistik och lexikografi. Jag är eller har varit ansvarig för följande externfinansierade projekt: The role of the background languages in third language acquisition. Vocabulary and syntax (Vetenskapsrådet, 2012-2016), Aspects of the advanced French and Italian L2 learner’s lexicon (Riksbankens Jubileumsfond, 2006-2012), The role of the background languages in second language development. Target language Italian (Vetenskapsrådet, 2001-2006). Fr o m 2016 forskar jag inom projektet Learning, teaching and assessment of second foreign languages - an alignment study on oral language proficiency in the Swedish school context (Vetenskapsrådet, 2016-2018), även kallat TAL-projektet, som leds av professor Jonas Granfeldt vid Lunds universitet.

Jag är anlitad för referee-granskning av internationella tidskrifter som Language Learning, Modern Language Journal, Second Language Research, Studies in Second Language Acquisition, m fl.

Jag är även anlitad som bedömare av projektansökningar till olika forskningsråd och fonder, i Sverige liksom i utlandet.

 

 

Senast uppdaterad: 31 december 2017

Bokmärk och dela Tipsa