Profiles

Thomas Björkstrand

Thomas Björkstrand

Projektledare, Universitetsadjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post bjorkstrand@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C311
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag heter Thomas Björkstrand och är verksamhetsansvarig för lexikon- och korpusverksamheten. Jag och mina kollegor i gruppen samlar in alla tecken som finns i det svenska teckenspråket. Vi hittar tecken från inspelade videomaterial men även live. Vi har också en Facebookgrupp där vi diskuterar och söker efter tecken.

Jag har jobbat med teckenspråkslexikonet sedan 1990.

Vi försöker hela tiden utöka antalet tecken i lexikonet men även göra lexikonet användarvänligt för alla användare. Vi vill också bygga in fler funktioner i hemsidan. Teckenspråkslexikonets hemsida är: teckensprakslexikon.su.se

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig per mail eller hälsa på mig i mitt rum C311 i C-huset.

About me

My name is Thomas Björkstrand and I am the operations manager of Swedish Sign Language dictionary. 

My colleagues in the SSL dictionary group and I collect signs of Swedish Sign Language. We collect signs from recorded video material, but also live encounters. We also run a Facebook group in which we discuss and look for signs.

I have been working on the Swedish Sign Language dictionary since 1990.

We strive to constantly increase the nummer of signs in the dictionary, but also make the dictionary more user-friendly for all types of users. Our goal is to expand our dictionary website by adding even more functionality. The website of the SSL dictionary is: teckensprakslexikon.su.se

If you have any questions or comments, you are always welcome to contact me by e-mail or come by my office, room number C311 in building C at Stockholm University.

Senast uppdaterad: 17 maj 2017

Bokmärk och dela Tipsa