Stockholms universitet

Thomas BjörkstrandUniversitetsadjunkt

Om mig

 Just nu går det tyvärr inte att spela presentationsvideon.

Jag heter Thomas Björkstrand och är driftansvarig för lexikonverksamheten. Jag och mina kollegor i gruppen samlar in alla tecken som finns i det svenska teckenspråket. Vi hittar tecken från inspelade videomaterial men även live och enkäter. Vi har också en Facebookgrupp (Teckenspråkslexikon) där alla medlemmar diskuterar och söker efter tecken.

Jag har jobbat med teckenspråkslexikonet sedan 1990.

Vi försöker hela tiden utöka antalet tecken i lexikonet men även göra lexikonet användarvänligt för alla användare. Vi vill också bygga in fler funktioner i hemsidan. Teckenspråkslexikonets hemsida är: teckensprakslexikon.su.se

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig per mail eller hälsa på mig i mitt rum C311 i C-huset.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • SWE-CLARIN partner presentation

  2014. Kristina Nilsson Björkenstam (et al.). The first Swedish national SWE-CLARIN workshop

  Konferens

  The aim of the CLARIN Research Infrastructure and SWE-CLARIN is to facilitate for scholars in the humanities and social sciences to access primary data in the form of natural language, and to provide tools for exploring, annotating and analysing these data. This paper gives an overview of the resources and tools developed at the Department of Linguistics at Stockholm University planned to be made available within the SWE-CLARIN project. The paper also outlines our collaborations with neighbouring areas in the humanities and social sciences where these resources and tools will be put to use.

  Läs mer om SWE-CLARIN partner presentation
 • Sign Language Resources in Sweden: Dictionary and Corpus

  2012. Johanna Mesch, Lars Wallin, Thomas Björkstrand. Proceedings of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon., 127-130

  Konferens

  Sign language resources are necessary tools for adequately serving the needs of learners, teachers and researchers of signed languages. Among these resources, the Swedish Sign Language Dictionary was begun in 2008 and has been in development ever since. Today, it has approximately 8,000 sign entries. The Swedish Sign Language Corpus is also an important resource, but it is of a very different kind than the dictionary. Compiled during the years 2009–2011, the corpus consists of video recorded conversations among 42 informants aged between 20 and 82, from three separate regions in Sweden. With 14 % of the corpus having been annotated with glosses for signs, it comprises total of approximately 3,600 different signs occurring about 25,500 times (tokens) in the 42 annotated sign language discourses/video files. As these two resources sprang from different starting points, they are independent from each other; however, in the late phases of building the corpus the importance of combining work from the two became evident. This presentation will show the development of these two resources and the advantages of combining them.

   

  Läs mer om Sign Language Resources in Sweden: Dictionary and Corpus
 • Crowdsourcing for the Swedish Sign Language Dictionary

  2018. Nikolaus Riemer Kankkonen (et al.). 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community, 171-174

  Konferens

  In this paper, we describe how we are actively using the Swedish Sign Language (SSL) community in collecting and documenting signs and lexical variation for our language resources, particularly the online Swedish Sign Language Dictionary (SSLD). Apart from using the SSL Corpus as a source of input for new signs and lexical variation in the SSLD, we also involve the community in two ways: first, we interact with SSL signers directly at various venues, collecting signs and judgments about signs; second, we discuss sign usage, lexical variation, and sign formation with SSL signers on social media, particularly through a Facebook group in which we both actively engage in and monitor discussions about SSL. Through these channels, we are able to get direct feedback on our language documentation work and improve on what has become the main lexicographic resource for SSL. We describe the process of simultaneously using corpus data, judgment and elicitation data, and crowdsourcing and discussion groups for enhancing the SSLD, and give examples of findings pertaining to lexical variation resulting from this work.

  Läs mer om Crowdsourcing for the Swedish Sign Language Dictionary
 • Teckenspråkslexikografi - utmaningar i en annan modalitet

  2022. Johanna Mesch (et al.).

  Konferens

  Teckenspråkslexikon och -korpusar som flerspråkiga resurser har olika användningsområden, t.ex. andraspråksinlärning (Leeson et al., 2019) och framtida automatisk översättning (Kopf et al., 2021). Svenskt teckenspråkslexikon (Björkstrand, 2008), tillgängligt online sedan 2008, är välbesökt. Föregångarna var Teckenspråk (Österberg, 1916) och Svenskt Teckenspråkslexikon (1997), båda i bokform. I denna artikel presenterar vi följande: a) konstruktion av teckenspråkslexikon, där tekniska lösningar krävs för inspelningar, elicitering och insamling av tecken (Riemer Kankkonen et al., 2018), teckenbeskrivning för bl.a. handform och rörelseriktning, sökfunktioner, publicering i olika applikationer, samt samverkan mellan lexikon och korpus; och b) lexikografiska frågeställningar som lemma, fonologiska varianter, sammansättningar och munrörelser. 

  Databasen för Svenskt teckenspråkslexikon består av över 23000 tecken varav 19700 är publicerade. Översättning av tecken till svenska tjänar som grund för s.k. teckenposter, vilket dock inte innebär att varje tecken har en motsvarighet i svenskan. De flesta teckenposter innehåller teckendemonstration, användningsexempel, fotoillustration och teckentranskription baserad på Bergman och Björkstrands (2015) transkriptionssymboler. Vidare har etymologisk beskrivning nyligen lagts till. I lexikonet har sökvägar skapats för att kunna söka på svenska ord, översättning, andra betydelser, alternativa tecken, handform, ämnesområde, m.m. Samverkan mellan lexikon och korpus har resulterat i web-applikationen STS-korpus (Öqvist et al., 2020) och ett nytt korpus- och forskningsbaserat lexikon, STS-signbank, som fortfarande är under konstruktion.

  Lexikografiska frågor är väsentliga i utvecklingsarbetet. Ett par exempel på dessa frågor är vilka tecken som är “tillåtna” i lexikonet, hur definiera vad som är ett lexikalt tecken, s.k. kärntecken, och vad som är lemma, d.v.s. grundformen av ett ord/uttryck. Val utifrån manuella komponenter möjliggör sökning baserad på teckenform, medan val av teckenbegrepp utifrån begreppsmässiga, semantiska grunder är inte kopplade till det manuella lemmat (Fenlon et al., 2015; McKee & Vale, 2017; Schermer, 2006). Ytterligare exempel på det utvecklingsarbete som nu pågår är införlivandet av sammansättningar, lexikaliserade avbildande tecken och bokstaveringar i lexikonets befintliga struktur.

  Läs mer om Teckenspråkslexikografi - utmaningar i en annan modalitet

Visa alla publikationer av Thomas Björkstrand vid Stockholms universitet