Stockholms universitet

Anders CullhedProfessor emeritus

Om mig

Jag arbetar sedan 1995 som professor i litteraturvetenskap, är verksam som kritiker i Dagens Nyheter och översätter lyrik till svenska. Som lärare undervisar jag på grundkursen, avancerad nivå och forskarutbildningen, främst på mina specialområden inom den förmoderna litteraturen: antiken, medeltiden och barocken.

Forskning

Jag ägnade min doktorsavhandling åt Erik Lindegren och hans lyriska genombrott med mannen utan väg, en av det svenska 1940-talets viktigaste diktböcker. Efter doktorsexamen kom jag att ägna min forskning åt idéer om tid och gestaltningar av tid i äldre och nyare litteratur, först och främst poesi, ett intresse som resulterade essäsamlingen "Solens flykt" (1993).

Samtidigt kom jag att vidga mina studier till den tidigmoderna europeiska konstlitteraturen, med fokus på den spanska guldålderspoesin, därtill med allt starkare tonvikt på intertextuella problemfält. Arbetet mynnade i en monografi om den spanske barockpoeten Francisco de Quevedo (1995), översatt till spanska några år därefter. På senare tid har jag företrädesvis undersökt förhållandet mellan fiktionsteori och retorisk figurlära i senantik litteratur och litteraturteori, en problematik som behandlas i mitt hittillsvarande huvudverk, "Kreousas skugga" från 2006.

För närvarande leder jag ett nytt forskningsprojekt om högmedeltida fiktionsteori, där diskurs- och medieanalys – framför allt samspelet eller spänningen mellan tal och skrift, stil och makt, fiktion och övertalning – spelar en framträdande roll: "Fiction and figuration. Studies in high and late medieval literature". Projektet studerar det komplexa förhållandet mellan fiktiv, figurativ och didaktisk framställning genom några centrala genrer i den medeltida litteraturen: fabler, epik, lyrik och brev. Det finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och engagerar fyra forskare inom ämnena litteraturvetenskap och klassiska språk från Sverige och Danmark. Jag fungerar som svensk huvudman i Det nordiska Dantenätverket och arbetar också med att introducera sydromansk och latinamerikansk, både äldre och nyare litteratur i Sverige.