Profiles

Stefan Ekecrantz, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Stefan Ekecrantz

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-16 44 91
E-post stefan.ekecrantz@su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 2406
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Docent (pedagogik), universitetslektor (högskolepedagogik), fil dr (historia)
 
De närmaste åren kommer jag främst att arbeta med det av Vetenskapsrådet finansierade projektet "Kritiskt tänkande och kandidatuppsatsen i fyra akademiska discipliner" (2017-2020), som jag är projektledare för. Övriga projektmedlemmar: Max Scheja, Elias Schwieler, Tatjana von Rosen och Maria Öhrstedt, samtliga verksamma vid Stockholms universitet.
 
Publikationer i urval:
 

PEER REVIEW-GRANSKADE ARTIKLAR

 • Ekecrantz, S. (2017). Academic critical thinking, research literacy and undergraduate History. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 15(1), [accepted for publication] 
 • Ekecrantz, S. & Schwieler, E. (2016). Negative faculty attitudes towards teaching, students and educational development – an international survey. Journal of Faculty Development, 30(3). 21-29. 
 • Ekecrantz, S. (2015). Feedback and student learning? – A critical review of research. Utbildning & Lärande / Education & Learning. 2(9), 14-33, 
 • Schwieler, E., & Ekecrantz, S. (2015). Towards a model of teaching disciplinary boundaries – History with Literature and Literature with History: Theoretical implications. Arts & Humanities in Higher Education. 1-15 (ahead-of print). 
 • Ekecrantz, S., Parliden, J., & Olsson, U. (2015). Teaching-research nexus or mock research? – Student factors, supervision and the undergraduate thesis in History, In Ludvigsson, D. & Booth, A. (Eds.) Enriching history teaching and learning: Challenges, possibilities, practice. Linköping: ISAK, Linköpings universitet, 15-32. 
 • Schwieler, E., & Ekecrantz, S. (2011). Normative values in teachers’ conceptions of teaching and learning in higher education: a belief system approach. International Journal for Academic Development, 16(1), 59-70. 
MONOGRAFIER 
 • Rosenqvist, A. & Ekecrantz, S. (2019). Källkritik på schemat: det kritiska tänkandets didaktik. Stockholm: Liber.
 • Ekecrantz, S. (2003). Hemlig utrikespolitik: kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946-1959. Diss. Stockholm: Santérus. 1-276. 
BOKKAPITEL 
 • Ekecrantz, S. (2006). Varför fungerar det så väl? C-uppsatsen i historia ur ett universitetspedagogiskt perspektiv. I Einarsson, M., Sandberg, R., Stadin, K., & Wottle, M. (Red.). Blad till Bladh. Stockholm: Södertörn Studies in History, 235-244. 
 • Ekecrantz, S. (2004). "Neutralitet", "neutralitetspolitik" och "alliansfrihet": en begreppshistorisk propå till forskning och debatt. I Björk, R., & Johansson, A. W. (Red.). Samtidshistoria och politik. Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 52-85. 
 • Ekecrantz, S. & Ekecrantz, J. (1996) Bosniska brev. I Andén-Papadopoulos, K., & Höijer, B. (Red.) Våldsamma nyheter. Eslöv: Symposion. 115-134. 
ÖVRIGA TRYCKTA VETENSKAPLIGA ARBETEN 
 • Curtis, R. & Ekecrantz, S. (2016) Citizens and customers: a changing Swedish higher education student experience?, In Osfield, K., et al (Eds.) Internationalization of student affairs and services: An emerging global perspective. (2nd ed.), Washington D.C.: Student Affairs Administrators in Higher Education (NASPA). 3 s. [Onlinebilaga om Sverige kopplad till antologin] 
 • Ekecrantz, S. (2015). Examination för lärande? Utbildning & Lärande / Education & Learning. 2(9), 8-13.
 • Ekecrantz, S. (2008). Lindahl, Ingemar: Envoyén från Eslöv, (recension) Personhistorisk tidskrift. 108-112. 
 • Ekecrantz, S. (2005). Oro och rädsla, (recension) Militärhistorisk tidskrift, 205-207.
POPULÄRVETENSKAPLIGA ARBETEN, PEDAGOGISKA ARBETEN OCH LÄROMEDEL 
 • Carol, J., Zetterling, C-M., Ekecrantz, S. & Oldsjö, F. (2011) Att motverka plagiering - En handbok för lärare vid Stockholms universitet. Stockholms universitet, 1-102. 
 • Stockfors, J. (Red.). (2010). Examination – en exempelsamling. Vanliga och mindre vanliga sätt att värdera studieresultat. Härnösand: Myndigheten för nätverk och samarbete i högre utbildning. [Medförfattare Ekecrantz, S.] 1-58. 
 • Ekecrantz, S. (2007). Målrelaterade betyg. Att arbeta med betygskriterier och bedömning i sju grader. Universitetspedagogiskt centrum: Stockholms universitet. 1-56. 
 • Ekecrantz, S. (2007) Kursvärdering. Utveckling, pedagogiska redskap, studentinflytande. Universitetspedagogiskt centrum: Stockholms universitet, 1-15.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2017. Elias Schwieler, Stefan Ekecrantz. Arts and Humanities in Higher Education 16 (2), 141-155

  In this article it is argued that students can gain a better understanding of both inter- and intra-disciplinary boundaries by inquiring into a single salient point where two disciplines may only partially intersect. Building on Marton's variation theory and Vygotsky's notion of articulation, a teaching model is presented and exemplified by disciplinary intersections regarding narration and narrativity in Literature and History. This is done specifically by investigating the theoretical implications of Shoshana Felman's notion of key narratives using William Faulkner's novel Absalom, Absalom!. The key narrative concept is adapted for the specific purpose of analyzing the practice of narratives in the disciplines Literature and History, respectively. It is suggested that Faulkner's novel seen as such a narrative explores pertinent questions concerning disciplinary boundaries for graduate and post-graduate students with a developed disciplinary identity in either of these disciplines.

Visa alla publikationer av Stefan Ekecrantz vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 24 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa