Stockholms universitet logo, länk till startsida

Erika KihlmanUniversitetslektor, Docent

Om mig

Jag disputerade i latin vid Stockholms universitet 2006 på en avhandling om medeltida kommentarer till sekvenser. Efter disputationen arbetade jag inom forskningsprogrammet "Ars edendi. Methodological Models for Editions of Medieval Texts. An Editorial Laboratory in an International Network" (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2008-2015), inom vilket jag tog fram en metod för att ge ut texter vars transmission är instabil och uppvisar stor variation. Parallellt arbetade jag även inom det tvärvetenskapliga projektet "Svenska lärde vid utländska universitet under medeltiden" (2007-2011). Sedan januari 2014 arbetar jag som universitetslektor i latin och i augusti 2015 blev jag antagen som docent i latin vid Stockholms universitet. 

 

Undervisning

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå i både klassiskt och efterklassiskt latin. Jag har utvecklat och håller kursen Medeltidslatin för nybörjare varje vår.

Våren 2019 ger jag tillsammans med Mia Åkestam, Institutionen för kultur och estetik, SU, och Karin Strinnholm Lagergren, Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitet, doktorandkursen Medeltida liturgi i medeltida kultur som ges inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. 

Handledda doktorander

Robin Wahlsten Böckerman, The Metamorphoses of Education. Ovid in the Twelfth-Century Schoolroom (2016)

 

Forskning

Medeltidslatin, särskilt editionsfilologi och textkritik. Jag arbetar oftast med kommentarer av olika slag, kopplade till medeltida undervisning och utbildningskultur. 

Forskningsprojekt 

Expositiones sequentiarum

Jag färdigställer en kritisk utgåva av en komplett samling sekvenskommentarer från 1300-talets mitt enligt den metod jag utarbetade i "Ars edendi"-programmet. 

Verba communia

Det här arbetet behandlar en utgåva, översättning, kommentar och analys av en metrisk grammatik-traktat, Verba communia (tillskriven Bero Magni, ca 1409-1465) och tillhörande anonym kommentar som tycks vara samtida med huvudtexten. Arbetet görs inom ramen för nedanstående större projekt:

Svenska lärde vid utländska universitet under medeltiden (2007- )

Projektledare: Olle Ferm, Historiska institutionen. Hemsida: http://www.medeltid.su.se/Forskning/Svenska_larda_utlandska_universitet.htm.

Projektet syftar till att undersöka medeltida svenska studenter och lärare vid utländska universitet genom att leta upp och identifiera deras bakgrund, kartlägga deras studier och karriärvägar samt studera deras skriftliga kvarlåtenskap.

Min insats i projektet har hittills resulterat i en biografi över Bero Magni, student och lärare i Wien på 1400-talet, samt en utgåva och analys av en bevarad lista över de böcker Bero testamenterade till Skara domkyrkobibliotek vid sin död 1465. I tillägg till detta har jag även arbetat fram en utgåva och översättning av hans juldagspredikan 1444 som han höll inom ramen för sin utbildning i teologi.

 

Avslutade projekt

Ars edendi (2008-2015)

"Ars edendi. Methodological Models for Editions of Medieval Texts. An Editorial Laboratory in an International Network" (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, projektledare: Gunilla Iversen, Romanska och klassiska institutionen. 

Inom projektet arbetade jag fram en metod för att kritiskt kunna ge ut icke-auktoritativa texter av det slag som sekvenskommentarerna är ett exempel på: icke-auktoritativa texter som skrivits om, bearbetats, förkortats eller förlängts alltefter användarnas behov. För detta projekt utvecklade jag en utgivningsmetod baserad på en idé om ”en representativ text”.

Sapientia et Eloquentia (2001-2006)

"Sapientia et Eloquentia. Studies on the function of poetry and music in the period from a monastic to a scholastic culture" (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Projektledare prof. Gunilla Iversen, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universitet.

Min insats i projektet rörde pilotstudier av texter inom genren sekvenskommentarer och resulterade i en avhandling. 

 

Vetenskapliga uppdrag

Pågående

 • Representant för Sverige i International Committee of Medieval Latin. Ordförande Jan Ziolkowski, Harvard University (2019- ).
 • Medlem i Advisory Board för projektet "Texter till tiden" (finansierat av Riksbankens jubileumsfond 2016-2019). Projektledare Patrik Granholm, Kungliga biblioteket.
 • Medlem av redaktionskommittén för skriftserien Studia Latina Stockholmiensia, Stockholm University Press, Stockholms universitet. Huvudredaktör Maria Plaza (2014- ).
 • Medlem av redaktionskommittén för serien Toronto Medieval Latin Texts, Centre for Medieval Studies, University of Toronto, Kanada. Huvudredaktörer Alexander Andrée och Greti Dinkova-Bruun (2010- ).
 • Styrelseledamot, Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet (2014- )
 • Representant för latin i Stora rådet, Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet (2010- )

Avslutade

 • Ledamot i Kungliga bibliotekets forskarråd (2014-2016).

 

Administrativa uppdrag

Pågående

 • Ledamot av Institutionsstyrelsen, Romanska och klassiska institutionen (2015- )

Avslutade

 • Biträdande ledare av forskningsprojektet Ars edendi (2008-2015)
 • Studierektor för grekiska, latin och portugisiska (januari 2016-augusti 2017)
 • Biträdande studierektor för klassiska språk (augusti 2013-juni 2014)

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • The Arts of Editing Medieval Greek and Latin

  2016. Elisabet Göransson (et al.).

  Bok (red)

  With the triumph of the codex, medieval literature became more deeply hermeneutic in character. A vast range of texts, in various languages and genres, were not only copied with the commentaries and glosses of ancient tradition, but also underwent continuous reworking and transformation. Indeed, the very act of transcribing texts into a manuscript was often an incentive to rewrite them. This practice resulted in a bewildering number of textual versions that lived alongside their originals, and sometimes displaced them, but were nevertheless fundamental to their transmission and interpretation, often resulting in complex textual layers.

  Läs mer om The Arts of Editing Medieval Greek and Latin

Visa alla publikationer av Erika Kihlman vid Stockholms universitet