Profiles

Erika Kihlman

Erika Kihlman

Universitetslektor, Docent

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
Telefon 08-16 21 56
E-post erika.kihlman@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 4 och 5 samt 10 C plan 5
Rum B 439
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Administrativa uppdrag

  • Biträdande ledare av forskningsprojektet Ars edendi.
  • Ledamot av Institutionsstyrelsen, Romanska och klassiska institutionen.
  • Styrelseledamot, Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet.

 

Undervisning

Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå. De senaste åren har jag undervisat Formlära och Syntax, Antik prosa och Antik poesi på Latin I,2. Dessförinnan har jag undervisat kurser om efterantikt latin på Latin II och Latin III.

För närvarande handleder jag en doktorand, Robin Wahlsten Böckerman, som skriver en avhandling inom ämnet latin med arbetstiteln Bildningens metamorfoser: Ovidius i 1100-talets undervisning.

 

Forskning

Medeltidslatin, särskilt editionsfilologi och textkritik.

Forskningsprojekt 

Pågående projekt

Ars edendi

Riksbankens jubileumsfond 2008–2015. Projektledare: Gunilla Iversen, Romanska och klassiska institutionen. Hemsida: www.arsedendi.org.

Inom projektet arbetar jag på kritiska utgåvor av 1300-talskommentarer till sekvenser och hymner. Ett kännetecken för icke-auktoritativa kommentarer av det här slaget är förändring; texterna har skrivits om, bearbetats, förkortats eller förlängts alltefter användarnas behov. En sådan text-tradering skiljer sig mycket från den man kan se av namngivna författares verk och texter av mer auktoritativ karaktär. Den stora mängden avsiktliga ’innovationer’ i texten tillsammans med sedvanliga avskrivningsfel och horisontell transmission( sk. kontamination) gör att en traditionell stemmatisk utgivningsmetod, baserad på identifikation av gemensamma fel, inte är möjlig. Inte heller är det tillfredsställande att arbeta med ett enda textvittne för en första utgåva av en praktiskt taget okänd textgenre. Istället försöker jag utveckla en metod baserad på en idé om ”den representativa texten”.

Svenska lärde vid utländska universitet under medeltiden

Projektledare: Olle Ferm, Historiska institutionen. Hemsida: http://www.medeltid.su.se/Forskning/Svenska_larda_utlandska_universitet.htm.

Projektet syftar till att undersöka medeltida svenska studenter och lärare vid utländska universitet genom att leta upp och identifiera deras bakgrund, kartlägga deras studier och karriärvägar samt studera deras skriftliga kvarlåtenskap.

Min insats i projektet hittills rör texter av Bero Magni, student och lärare i Wien på 1400-talet. För närvarande undersöker jag en metrisk grammatik-traktat, Verba communia, tillskriven Bero, med en tillhörande anonym kommentar.

Avslutade projekt

Sapientia et Eloquentia. Studies on the function of poetry and music in the period from a monastic to a scholastic culture

Riksbankens jubileumsfond 2001–2004. Projektledare: Gunilla Iversen, Institutionen för klassiska språk.

Vetenskapliga uppdrag

  • Medlem av redaktionskommittén för skriftserien Studia Latina Stockholmiensia, Stockholm University Press, Stockholms universitet. Huvudredaktör är Maria Plaza.
  • Medlem av redaktionskommittén för serien Toronto Medieval Latin Texts, Centre for Medieval Studies, University of Toronto, Kanada. Huvudredaktör är David Townsend.
  • Ledamot i Kungliga bibliotekets forskarråd.

 

Filer

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa