Stockholms universitet logo, länk till startsida

Emma WikbergUniversitetspedagogisk utvecklare

Om mig

Jag är anställd på Fysikum, där jag arbetar med undervisning och pedagogisk utveckling.

För närvarande undervisar jag inom klassisk mekanik, relativitetsteori och kvantmekanik. I min undervisning strävar jag efter att erbjuda studenterna många tillfällen till problemlösning och övrigt aktivt arbete med utmanande uppgifter (både enskilt och i grupp), i kombination med återkoppling och lärandestöd från både kurskamrater och mig som lärare. Utöver specifik kursdesign intresserar jag mig också för frågor som rör studenters övergång till akademiska studier, exempelvis hur motivation, förkunskaper, förväntningar, självtillit och studiestrategier påverkar sannolikheten att lyckas i sina studier.

Jag bedriver sedan flera år tillbaka pedagogiskt utvecklingsarbete på Fysikum och har även haft uppdrag för Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Jag ger då och då föreläsningar eller workshops på pedagogiska teman, i första hand studentaktiverande undervisning.

År 2018 tilldelades jag Stockholms universitets pedagogiska pris ”Årets lärare”.

Undervisning

För tillfället är jag kursansvarig för Mekanik I inom Klassisk fysik, samt för kursen Kvantmekanik. Jag leder även tutorgrupper inom Mekanik II. Mekanik I och Kvantmekanik är utformade enligt studentaktiverande principer (ibland benämnda deliberate practice) och utvecklandet av båda kurserna tilldelades vid uppstarten rektors medel för kvalitetsutveckling. 

Jag har tidigare utbildat och handlett SI-ledare inom Fysikums Supplemental Instruction-program.

Forskning

Sedan några år tillbaka har jag lämnat forskarlivet bakom mig till förmån för undervisning och utbildning. Jag är dock teoretisk kvantfysiker i botten och forskade när det begav sig inom kondenserad materia (mer specifikt fraktionell kvanthalleffekt), se publikationer i fillistan här intill.