Profiles

Gunilla Nordin

Gunilla Nordin

Pressekreterare

View page in English
Arbetar vid Områdeskansliet för humanvetenskap
Telefon 08-16 18 70
E-post gunilla.nordin@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 A, plan 2
Rum A231
Postadress Områdeskansliet för humanvetenskap 106 91 Stockholm

Om mig

Jag jobbar som pressekreterare för universitetets lärarutbildningar. Låt mig veta om det händer något intressant i din forskning eller i ditt arbete med lärarutbildningarna! Kanske vill du delta i samhällsdebatten? Jag tar gärna emot tips som kan bli nyheter eller debatter att sprida externt.

För journalister finns en lista med ett urval av universitetets forskare som kan uttala sig om skola och utbildning.

För att prenumerera på det digitala nyhetsbrevet, skicka din e-post till: lararutbildningsnyheter@su.se


Universitetets lärarutbildningar och ansvariga institutioner

Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen


Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem

ingång bild och form, idrott och hälsa, eller musik

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen


Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

Institutionen för språkdidaktik


Grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik


Ämneslärarprogram ämnesområde språk

Institutionen för språkdidaktik


Ämneslärarprogram ämnesområde humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik


Ämneslärarprogram ämnesområde naturvetenskap

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik


Speciallärar- och specialpedagogprogrammen

Specialpedagogiska institutionen


Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för pedagogik och didaktik


Kompletterande pedagogisk utbildning ämnesområde naturvetenskap

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik


Kompletterande pedagogisk utbildning ämnesområde språk, humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik


Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik


Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar examen

Sektionen för uppdragssamordning


Utländska lärares vidareutbildning

Sektionen för uppdragssamordning


Snabbspåret för nyanlända lärare

Sektionen för uppdragssamordning

Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

Bokmärk och dela Tipsa