Profiles

Helena Rehn, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Helena Rehn

Universitetslektor, stf Prefekt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 765 42
E-post helena.rehn@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 2602
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har en anställning som lektor och disputerade 2005 på en avhandling som heter Framväxten av sjuksköterskan som omvårdnadsexpert. Meningsskapande om vård under 1900-talet. I avhandlingen fokuseras de meningsskapande processer som bidragit till de innebörder som vi idag ger vårdandet, de som nu uttrycks genom begreppet omvårdnad.

Mitt forskningsintresse är framförallt riktat mot yrkeskunnande, meningsskapande och maktrelationer, speciellt inom vård- och omsorg. Jag har deltagit i en studie om dialogen som idé och praktik och undersökt föreställningar om hur dialogen bör användas och gestalta sig inom hälso- och sjukvården genom att analysera sjukvårdspolitiska texter och patientanmälningar. I den senaste studien som genomfördes tillsammans med Eva Eliasson fokuserades vårdlärares syn på viktigt yrkeskunnande för undersköterskor och hur kunnandet kan utvecklas under utbildningen, studien presenteras i tre olika artiklar.

Jag har undervisat i ett flertal olika kurser och handlett uppsatser på grundnivå och avancerad nivå och varit bihandledare till en licentiatuppsats. I nuläget har jag ett uppdrag som studierektor för grundutbildning.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2017. Eva Eliasson, Helena Rehn. Nordic Journal of Vocational Education and Training 7 (1), 42-63

    Since vocational teachers not only mediate theoretical and practical knowledge, but also ideals concerning the professionals’ personalities and actions, the aim of this study is to analyse if and how these ideals influence the highlighted challenges of teaching. The study is drawing on a social constructionist perspective; the method used involves 17 qualitative interviews. The challenges mentioned were as follows: lack of motivation, language and cultural factors, low status of the occupation and plagiarism. Underlying ideals rooted in the health care sector were that students should become a carer because of an inner desire. Moral and ethical values were other ideals that underpinned themes such as dealing with plagiarism and the problems experienced with non-native Swedes. An underlying fact is also the low traditional status of the nursing assistants, a challenge the teachers try to handle without effective tools. In the order to understand the challenges and handle them, the teachers construct categories of differences. This is visible when the categorisation of students is made based on motivation and ethnicity. The findings highlight the importance of courses

Visa alla publikationer av Helena Rehn vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa