Profiles

Ingvar Sjöblom

Ingvar Sjöblom

Forskare

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
E-post ingvar.sjoblom@historia.su.se
Postadress Historiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktor i historia vid Stockholms universitet 2017, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan från 2019, forskare (RJ) vid CEMAS från 2021.

Vid sidan om min nuvarande arbetsplats vid Stockholms universitet, är jag också knuten till Militärvetenskapliga institutionen vid Försvarshögskolan (universitetslektor 25%) och affilierad forskare till marinarkeologiska forskningsinstitutet (MARIS) vid Södertörns högskola.

Undervisning

Undervisar på grund- och avancerad nivå i militärhistoria och krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Forskning

Inom ramen för riksbanksfinansierade forskningsprogrammet ”Den glömda flottan” (2021-2026), är mitt delprojekt inriktat senmedeltida och tidigmoderna perioden. Delprojektet “The dog of war and the god of war – the Lost navy in transformation c.1470-1570” handlar framförallt om att undersöka förändringen av sjökrigföringen ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Forskningen ligger inom ramen för genren ”War and Society” och utgångspunkten hämtas från teorier inom teknologisk innovation och ”fartygsprosopografiskt” (kollektivbiografisk/Life Cycle) metod.

Krigföringen till sjöss genomgick flera förändringar under senmedeltid och reformationstid. Det gäller inte bara införandet av eldhandvapen utan framförallt tungt fästningsartilleri. Det ledde till förändringar av skeppsbyggnad, taktik och stridsteknik. Samtidigt fick det konsekvenser för samhället i stort och i sin tur den tidigmoderna statens framväxt.

Forskningen görs i nära samarbete med marinarkeologer och deltagande i marinarkeologiska undersökningsprojekt (de pågående är Gribshunden, Kraveln, Elefanten och Mars). Det gäller även egna undersökningar av Riddarholmsskeppet och Näckströmsvraket.

En central del består av arkivbesök och arkivresor till Köpenhamn, Lübeck, Den Haag och London/Portsmouth.

 

Nyckelord: marinhistoria, sjökrigföring, innovation, fiskal-militära staten, life-cycle biografier.

Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa