Profiles

Irina Malaxos

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 13 42
E-post irina.malaxos@slav.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i slaviska språk (med inriktning moderna ryska språkvetenskap).

Mina forskningsintressen ligger inom områden: rysk lexikalisk semantik, fraseologi, korpus lingvistik, kontrastiv lingvistik, pragmatik.

Forskning:

Min avhandling är en korpus-baserad undersökning av fyra ryska adjektiv när de används i vokativ form. Målet är det att undersöka och klargöra specifika semantiska och pragmatiska drag av dessa fyra adjektiv.

Undervisning:

RyNy Praktik

Ry2 Formlära och ordbildning

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2011. Irina Malaxos, Ludmila Pöppel, Milan Bily.

  Sammanfattning.

   

  Uppsatsens syfte är att undersöka semantiska skillnader och pragmatiska säregenheter vid användandet av par bestående av ”verb-verb-nominala ordsammansättningar”. Det är korpus-baserad undersökningen.

   

  Den här uppsatsen är en slags fortsättning på ett tidigare arbete (Malaxos 2010). Då under analysen av några exempel av nämnda ovan par kom jag fram att så kallade synonymiska parafraser är inte ekvivalenta. Det var ett preliminärt resultat som nu testas på en mängd av kontexter som var samlat i Korpus och på Internet. Jag analyserar 10 par. I bilagan finns det 4673 kontexter till dem.

  Studiens resultat är att utbytet av kollokationer i en viss kontext mot ett enkelt verb och även tvärtom leder till en ändring av frasens mening eller de är ofta outbytbara alls. En del kollokationer är t.ex. stilspecifika.

   

  Kollokationer är en del av språkets fraseologi. Om man kan det då behärskar man ett språk på rätt sätt. Det är viktigt att skilja de åt. Kunskap om såna uttryck och deras användning kan hjälpa att förstå och att producera text på rätt sätt för översättare och andraspråkinlärare.

 • 2009. Irina Malaxos, Charlotta Brylla.
Visa alla publikationer av Irina Malaxos vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 19 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa