Profiles

Janet Vähämäki

View page in English
Arbetar vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
E-post janet.vahamaki@score.su.se
Besöksadress Frescativägen 14A
Rum 268
Postadress Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor 106 91 Stockholm

Senast uppdaterad: 16 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa