Profiles

Jenny Säve-Söderbergh

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutet för social forskning
Telefon 08-16 24 97
E-post jenny.save-soderbergh@sofi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 F
Rum F 966
Postadress Institutet för social forskning 106 91 Stockholm

Om mig

Min forskning utgår huvudsakligen från ett beteendeekonomiskt perspektiv med ett starkt fokus på könsskillnader i ekonomiskt beslutsfattande. En del av mina arbeten är samförfattade med andra forskare.

Nedan är en översiktlig beskrivning av utvalda delar av min forskning:

 1. Könsskillnader i förhandlingar   

Inom detta område har jag skrivit om hur män och kvinnors beteende skiljer sig åt i löneförhandlingar (baserat på data från Jusek): kvinnor begär och får lägre ingångslön än likvärdiga män i utbildningsinriktning, ålder, erfarenhet, jobb de söker, söktid mm. Men givet samma lönekrav får män och kvinnor nästan samma ingångslön. Fältdata på lönekrav är mycket ovanligt i den internationella forskningen varför denna studie är unik i sitt slag. Studien är revise & resubmit i Journal of Economic Behavior and Organization.

I ett pågående forskningssamarbete (ett av VR finansierat projekt: Reducing the Gender Pay Gap by Nudging Negotiations: Identifying Causal Mechanisms and Interventions) undersöker vi mer kring orsakerna till könsskillnaderna i förhandlingsbeteende, dels utifrån experimentell metod, dels utifrån enkätundersökningar.

  

 1. Könsskillnader i risktagande

Genom att studera beteende och risktagande i de relativt identiska tv-spelen Jeopardy och Junior-Jeopardy där vuxna och barnspelare får ta beslut kring stora ekonomiska belopp samt där spelarna slumpmässigt delas in i olika könsgrupperingar, visar vi att den könsskillnad i risktagande som finns bland vuxna spelare inte finns bland barnspelare (10-11 år). Framförallt tar pojkar lägst risk av alla, och tar signifikant lägre risk än män medan kvinnors och flickors risktagande inte skiljer sig mycket åt. Ett förvånande resultat är dock att flickors beteende (men ej pojkars) påverkas negativt av att spela i en mer mansdominerad miljö jämfört med de flickor som slumpmässigt spelar mot färre pojkar eller bara flickor; flickor som spelar mot pojkar presterar sämre genom att svara fel och satsa för mycket, trots att det inte finns någon strategisk eller spelteknisk anledning (publicerat i Economic Journal och Economics Letters). Ett annat risk-relaterat beslut jag har analyserat är könskillnader i fondval inom premiepensionssystemet. Studien finner att män och kvinnor inte skiljer sig mycket åt i risktagande, framförallt är det bara bland de som tagit högst risk som skillnaderna finns (publicerad i Scandinavian Journal of Economics).   

 1. Financial Literacy – finansiell förmåga

I ett större internationellt forskningssamarbete om finansiell förmåga och ekonomiska beslut visar denna studie att många svenskar saknar grundläggande kunskap om enklare ekonomiska koncept, samt studerar sambandet mellan låg finansiell förmåga och sannolikheten att man planerar, eller sparar, inför sin pension (publicerad i Journal of Pension Economics and  Finance).

 1. Policy-rapporter kring jämställda pensioner

Utöver forskning har jag även skrivit policyrapporter. Bland annat har jag nyligen skrivit om jämställda pensioner i "Makar som delar på kakan- En ESO rapport om jämställda pensioner" (2017) som behandlar hur makars val av pensionsöverföringar och efterlevandeskydd inom premiepensionen bidrar till mer jämställda pensioner. Inom detta område har jag även belyst könsskillnader i risktagande inom avtalspensionsområdet för JA-delegationens utredningsarbeten om betydelsen av könsskillnader (SOU 2014:74).   

 1. Begränsat ekonomiskt beslutsfattande

Min forskning inom detta område har belyst individers förutsättningar för ekonomiska beslut från ett beteendeekonomiskt perspektiv. Bland annat har den visat på individers begränsade rationalitet i ekonomiska beslut, men även vilka som väljer en etisk profil för sina investeringar.  

Förutom att bedriva forskning på Institutet för social forskning är jag forskare och utredare vid Inspektionen för socialförsäkringen (50 procent).

 

 

 

Undervisning

Undervisning under VT 2018: 

Gender Differences: Origins and Consequences 

tillsammans med Anne Boschini, Ian Burn, Johanna Rickne, Jan Sauerman och Emma von Essen.

 

 

Kurs för forskarprogrammet, Stockholms unviersietet

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2017. Jenny Säve-Söderbergh, Gabriella Sjögren Lindquist. Economic Journal 127 (603), 1665-1692

  Using unique panel data, we compare the cognitive performance and wagering behaviour of children (10-11 years) with that of adults playing the Swedish version of the TV shows Jeopardy and Junior Jeopardy. Although facing the same well known high-stakes game, and controlling for performance differences, there is no gender gap in risk taking between girls and boys in contrast to adults; while girls assume more risk than women, boys assume less risk than men. We also find that female behaviour is differently sensitive to social context. Whereas women wager less, girls perform worse and employ inferior wagering strategies when randomly assigned to male opponents.

 • 2017. Jenny Säve-Söderbergh.

  Pensionssystemet är neutralt i bemärkelsen att systemet inte gör skillnad på kvinnor och män, samtidigt som det bygger på livsinkomstprincipen. Men det betyder också att inkomstskillnader i yrkeslivet leder till att kvinnor får lägre pension än män. Inom pensionssystemet finns även vissa möjligheter att jämna ut pensionsinkomsterna mellan makar, varav två finns inom premiepensionen: att överlåta pensionsrätter till sin maka/make respektive att teckna efterlevandeskydd. I båda fallen krävs ett aktivt val och de är också förknippade med kostnader. I denna rapport till ESO beskriver Jenny Säve-Söderbergh i vilken utsträckning dessa möjligheter utnyttjas och av vem. Det framgår att det är ytterst få personer som väljer att överlåta pensionsrätter, medan det är vanligare att teckna efterlevandeskydd. Mot denna bakgrund diskuterar författaren avslutningsvis policyförslag rörande förvalsdesign och informationsinsatser. De ojämställda pensionerna har sin grund i de löneskillnader som finns mellan män och kvinnor i yrkeslivet. Olika orsaker till dessa löneskillnader diskuteras i ESO-rapporten ”Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden” (ESO 2017:5).

 • 2012. Jenny Säve-Söderbergh. Scandinavian Journal of Economics 114 (3), 705-728

  In this paper, I investigate gender differences in financial risk-taking from a new perspective, and I show that gender plays a different role across the risk distribution. To evaluate risk-taking, I exploit portfolio choices following a reform that entitles almost the entire Swedish workforce to choose a risk profile for a part of their public-pension contributions. The novel finding is that portfolio risk does not differ much between the men and women who choose less risky portfolios, while the men who choose risky portfolios take on significantly more risk than do the women who choose risky portfolios. The findings are robust to investors choosing the default alternative, chasing past returns, rebalancing, and different measures of risk-taking.

 • 2012. Gabriella Sjögren Lindquist, Jenny Säve-Söderbergh. Applied Economics 44 (6), 777-783

  This article empirically investigates the common assumption of economicagents' capabilities to process complex mathematical problems to findoptimal strategies applied in economic modelling. By exploiting a designdifference in the game show Jeopardy between the US and Sweden, weobtain a natural experiment of individuals facing an optimization decisioneither having explicit information or deriving it by noncomplex adding andsubtracting. Given the assumption that individuals compute optimally,there should be no difference in the strategies used. Yet, the results showthat even a small change in informational pre-conditions for obtaining anoptimal strategy strongly alters economic-decision making.

 • 2011. Gabriella Sjögren Lindquist, Jenny Säve-Söderbergh. Economics Letters 112 (2), 158-160

  Exploiting a natural experiment in Jeopardy we find that, despite no strategic gain, females switch to a more conservative wagering if playing against men only. Our findings complement experimental findings highlighting how gender differences in risk-taking can be socially driven.

 • 2014. Jenny Säve-Söderbergh. Jämställdhet i socialförsäkringen?, 235-269
 • 2006. Gabriella Sjögren Lindquist, Jenny Säve-Söderbergh.

  Abstract This paper empirically investigates the rationality assumption commonly applied in economic modeling by exploiting a design difference in the game-show Jeopardy between the US and Sweden. In particular we address the assumption of individuals’ capabilities to process complex mathematical problems to find optimal strategies. The vital difference is that US contestants are given explicit information before they act, while Swedish contestants individually need to calculate the same information. Given a rationality assumption of individuals computing optimally, there should be no difference in the strategies used. However, in contrast to the rational and focal bidding behaviors found in the US, the Swedish players display no optimal behavior. Hence, when facing too complex decisions, individuals abandon optimal strategies.

 • 2005. Jenny Säve-Söderbergh.

  Recent economics literature has devoted attention towards motives beyond the typical selfish norm for economic decision-making. Yet, it still remains a puzzle who allows such considerations to govern their behavior. This paper contributes by empirically identifying some features which differentiate individuals who choose to bear the cost of ethically guided economic decision-making from others. Using unique Swedish data on individual pension portfolio choices, we find that education, the choice of an occupation that is committed to taking care of others, actively joining a group working for a common cause, clearly predict the choice of an ethical screen for individual investments. In contrast to previous findings on altruism, income, financial wealth and age do not govern the decision. The results therefore suggest that investing ethically is typically a choice of principles.

 • 2011. Johan Almenberg, Jenny Säve-Söderbergh. Journal of Pension Economics and Finance 10 (4), 585-598

  We use data from the Swedish Financial Supervisory 2010 consumer survey to look at levels of financial literacy and retirement planning in the Swedish population. The results indicate that many adults have low financial literacy. In general, financial literacy levels are lower among the young, the old, women and those with low income or low educational attainment. People who report having tried to plan for retirement have higher levels of financial literacy. In particular, an understanding of risk diversification is strongly correlated with planning for retirement. We relate our findings to features of the Swedish pension system. 

Visa alla publikationer av Jenny Säve-Söderbergh vid Stockholms universitet

Filer

 • CV (129 Kb)

Senast uppdaterad: 15 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa