Profiles

Karen Haandrikman

Karen Haandrikman

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
Telefon 08-16 19 87
E-post karen.haandrikman@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 323
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är universitetslektor i kulturgeografi och jobbar på Kulturgeografiska Institutionen vid Stockholms Universitet inom profilen Befolkningsgeografi, Migration och GIS.

Titel: Docent

Rum: X323, Geovetenskapenshus, Frescati

Undervisning

  • Huvudlärare Masterprogram i Kulturgeografi
  • Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv (kursansvarig), avancerad nivå (KG7206).
  • Vetenskapliga förhållningssätt, källor och metoder, moment 4 i Samhällsplanering II (momentansvarig), grundnivå (KG1220).
  • Befolkningsgeografi, del i Kulturgeografi I och Samhällsplanering I (momentansvarig), grundnivå (KG1201/ KG1217).
  • Migration och globala processer, moment 1 i Kulturgeografi II, grundnivå (KG2209).
  • C-uppsats i Kulturgeografi III (KG3201); Samhällsplanering III (KG3217); Global utveckling.
  • Master uppsats i Kulturgeografi (KG9210), Samhällsplanering (KG9211), Geografi (KG9206) och Demografi.

Forskning

 

Senast uppdaterad: 5 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa