Profiles

Karen Haandrikman

Karen Haandrikman

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
Telefon 08-16 19 87
E-post karen.haandrikman@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 323
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är universitetslektor i kulturgeografi och jobbar på Kulturgeografiska Institutionen vid Stockholms Universitet inom forskningsprofilen Befolkningsgeografi, Migration och GIS.

Titel: Docent

Rum: X323, Geovetenskapenshus, Frescati

Undervisning

  • Huvudlärare Masterprogram i Kulturgeografi
  • Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering (kursansvarig), avancerad nivå (KG7232).
  • Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv, avancerad nivå (KG7206).
  • Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder (kursansvarig), grundnivå (KG2304).
  • Befolkning, miljö och landskap i förändring (kursanvarig), grundnivå (KG1302).
  • Plats, identitet och migration, specialkurs grundnivå (KG2307).
  • Genus och geografi, specialkurs grundnivå (KG2311);
  • Boende, segregation och flyttningar, specialkurs grundnivå (KG2308);
  • C-uppsats i Kulturgeografi III (KG3201); Samhällsplanering III (KG3217); Global utveckling.
  • Master uppsats i Kulturgeografi (KG9210), Samhällsplanering (KG9211), Geografi och Demografi.

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

På engelska versionen finns information om publikationer mm.

Senast uppdaterad: 9 juni 2021

Bokmärk och dela Tipsa