Stockholms universitet

Karen HaandrikmanProfessor

Om mig

Jag är professor i geografi med inriktning mot kulturgeografi på Kulturgeografiska Institutionen vid Stockholms Universitet inom Befolkningsgeografiska forskningsgruppen.

Rum: X323, Geovetenskapenshus, Frescati

Undervisning

 • Huvudlärare Masterprogram i Kulturgeografi
 • Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering (kursansvarig), avancerad nivå (KG7232).
 • Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv, avancerad nivå (KG7206).
 • Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder (kursansvarig), grundnivå (KG2304).
 • Befolkning, miljö och landskap i förändring (kursanvarig), grundnivå (KG1302).
 • Plats, identitet och migration, specialkurs grundnivå (KG2307).
 • Genus och geografi, specialkurs grundnivå (KG2311);
 • Boende, segregation och flyttningar, specialkurs grundnivå (KG2308);
 • C-uppsats i Kulturgeografi III (KG3201); Samhällsplanering III (KG3217); Global utveckling.
 • Master uppsats i Kulturgeografi (KG9210), Samhällsplanering (KG9211), Geografi och Demografi.

Forskning

Nya forskningsprojekt

 • Segregation utifrån olika skalor: Rollen av överföring mellan generationerna, flyttning av hushåll och nybyggnation (projektledare: Karen Haandrikman; med  Juta Kawalerowicz och Ida Borg (Stockholms Universitet) samt Willem Boterman och Joeke Kuyvenhoven (Universitet i Amsterdam), Vetenskapsrådet, Bidrag till Forskningsmiljö inom Segregation, 2024-2029.
 • Socioekonomisk ojämlikhet bland flickor och pojkar med utrikesfödda föräldrar: Longitudinella och intergenerationella effekter av könssegregation (projektledare: Karen Haandrikman; med Siddartha Aradhya (Stockholm University Demography Unit) och Sara Forsberg (Uppsala Universitet), Vetenskapsrådet, Migration och Integration, 2024-2028.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

På engelska versionen finns information om publikationer mm.

Forskningsprojekt