Profiles

Kjerstin Andersson Bruck

Kjerstin Andersson Bruck

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 09
E-post kjerstin.andersson.bruck@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 426
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i socialt arbete och arbetar som lektor vid Barn och ungdomsvetenskapen, Stockholms universtitet, samt som lektor i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universtitet.

Jag disputerade i temat barn vid Temainstitutionen, Linköpings universitet, på en avhandling om unga mäns identitetskonstruktioner och tal om eget våldsutövande. Sedan dess har jag forskat om barnfattigdom, ungdomars brottsutsatthet och offerskap, samt skrivit om forskningsetik i forskning med barn.

 

Undervisning

Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Sociala relationer i social

 

Forskning

Publikationer i urval:

Andersson Bruck, K. (2020). Child poverty in rich contexts: The example of Sweden. Global Studies of Childhood, 10(2), 95–105.  
doi: https://doi.org/10.1177/2043610619849501


Tholander, M., & Andersson Bruck, K. (2020). The ART of apologizing: Entering the black box of an intervention program, Text & Talk (published online ahead of print 2020), 000010151520190111. doi: https://doi.org/10.1515/text-2019-0111 

 

Thunberg, S., & Bruck, K. A. (2020). Young victims’ positioning: Narrations of victimhood and support. International Review of Victimology, 26(2), 196–211.  
doi:  https://doi.org/10.1177/0269758019854950 

 

 

Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa