Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klara ArnbergDocent

Om mig

Jag är docent och universitetslektor i ekonomisk historia. Min forskning undersöker relationen mellan konsumtion, marknadsföring och medier samt kommersiella aspekter av kön och sexualitet. 

Just nu leder jag forskningsprojektet "Till konsumtionens försvar: Reklam, genus och medborgarskap i Sverige under andra världskriget", finansierat av Vetenskapsrådet. 

 

Rum: A996, A-huset, våning 9
E-mail: klara.arnberg@ekohist.su.se

 

Publikationer i urval 

Arnberg, K., Gustavsson, M., & Tamm Hallström, K. (2022). Under the Influence of Commercial Values? Neoliberalized Business-Consumer Relations in the Swedish Certification Market, 1988–2018. Enterprise & Society, 1-29. doi:10.1017/eso.2022.3

 

Arnberg, Klara (2022) Capital of sex: pornography sales in Stockholm, 1965–1985, Porn Studies, 9:1, 56-81

 

Larsson, Mariah, Arnberg, Klara, Gustafsson, Tommy & Björklund, Elisabet (2021), Såra tukt och sedlighet: Hundra år av pornografi i Sverige, Natur & Kultur

 

Arnberg, Klara (2021), “Att erövra den norrländska köpkraften: en kolonial kommersialisering”, Provins nr 3, s. 13–19.

 

Arnberg, Klara & Husz, Orsi (2021), ”Den svenska syndens skyltfönster: Klara norra kyrkogata 1965–1985”, i Carlsson, Karin & Lennartsson, Rebecka (red.). Bakom stadens kulisser. Genus och gränser i Stockholm 1800–2000. Stockholmia förlag

 

Husz, Orsi & Arnberg, Klara (2021), ”Far i fönstret: Kommersiell konstruktion av kön och den nya mannen i 1930-talets skyltfönster”, i Carlsson, Karin & Lennartsson, Rebecka (red.). Bakom stadens kulisser. Genus och gränser i Stockholm 1800–2000. Stockholmia förlag

 

Arnberg, Klara, Glover, Nikolas & Sundevall, Fia (2021), ”På hemmafronten intet nytt: Kommersiell kvinnlighet under svensk beredskap, 1939–1945”, Historisk tidskrift nr 3, s. 476–509.

 

Arnberg, Klara (2020). The sadist housewife: Asta Lindgren and the Swedish business of pornographic literature in the late 1960s. Forbidden literature. , s. 65-87

 

Arnberg, Klara (2019). "Selling the consumer: the marketing of advertising space in Sweden, ca. 1880-1939". Journal of Historical Research in Marketing. 11:2, s. 142-164

 

Arnberg, Klara, Sundevall, Fia & Tjeder, David (red.) (2019). Könspolitiska nyckeltexter: från Det går an till #metoo. Andra upplagan. Göteborg: Makadam

 

Arnberg, Klara (2018). "Beyond Mrs Consumer: competing femininities in Swedish advertising trade publications, 1900–1939". Scandinavian Economic History Review. 66:2, s. 153-169

 

Arnberg, Klara & Husz, Orsi (2018). "From the great department store with love Window display and the transfer of commercial knowledge in early twentieth-century Sweden". History of Retailing and Consumption. 4:2, s. 126-155

 

Arnberg, Klara & Svanlund, Jonatan (2017). "Mad women: gendered divisions in the Swedish advertising industry, 1930–2012". Business History. 59:2, s. 268-291

 

Arnberg, Klara (2017). "The courting of advertisers: The self-advertising of the Swedish press and its depiction of gendered and classed market segments, 1880-1939". Explorations in Globalization and Glocalization: Marketing History Through the Ages: Proceedings of the 18th Conference on Historical Analysis and Research in Marketing (CHARM). s. 17-31

 

Arnberg, Klara (2017). "Before the Scandinavian ‘porn wave’: the business and regulations of magazines considered obscene in Sweden, 1910–1950". Porn Studies. 4:1, s. 4-22

 

Arnberg & Marklund (2016), ”Illegally blonde: Swedish sin and pornography in U.S. and Swedish imaginations 1955–1971”, in Björklund & Larsson (eds.), Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays. Jeffersson, North Carolina: McFarland.

 

Arnberg, Laskar & Sundevall (eds.) (2015). Sexualpolitiska nyckeltexter [Key texts in Sexual Politics]. Leopard förlag.

 

Bertilsdotter Rosqvist & Arnberg (2015), ”Ambivalent Spaces: The Emergence of a New Gay Male Norm Situated Between Notions of the Commercial and the Political in the Swedish Gay Press, 1969–1986”, Journal of Homosexuality Vol. 62, no 6, p. 763–781.

 

Arnberg & Larsson (2014), ”Benefits of the In-Between: Swedish Men's Magazines and Sex Films 1965–1975”, Sexuality & Culture, Vol. 18, no 2, p. 310–330.

 

Arnberg (2013), ”For Men, by Men? Women's Business Activities in the Pornographic Press Compared to the Overall Publishing Industry in Sweden 1950–1972", NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 21, no 1, p. 21–40.

 

Gustafsson & Arnberg (2013), Moralpanik och lågkultur: genus- och mediehistoriska analyser 1900–2012 [Moral panics and low culture: gender- and media historical analyses, 1900-2012]. Stockholm: Atlas akademi. 

 

Arnberg (2012), ”Under the Counter, Under the Radar? The Business and Regulation of the Pornographic Press in Sweden 1950–1971", Enterprise & Society, vol. 13, no 2, p. 350–377. 

 

Arnberg, Sundevall & Tjeder (eds.) (2012). Könspolitiska nyckeltexter. Vol. I + II [Key texts in Gender Politics, Vol. I + II]. Makadam förlag.

 

Arnberg, ”Mellan organisationspress och sensationell nakenhet: Nudist- och naturistpressen i Sverige 1951–1968", Presshistorisk årsbok 2012, p. 141–162.

 

Arnberg (2010), Motsättningarnas marknad: den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi i Sverige 1950–1980. Lund/Umeå: Sekel. 339 sidor (diss.).