Profiles

Klara Arnberg

Klara Arnberg

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Telefon 08-16 31 17
E-post klara.arnberg@ekohist.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 A, plan 9
Rum A 996
Postadress Ekonomisk-historiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Docent, universitetslektor

Rum: A996, A-huset, våning 9
E-mail: klara.arnberg@ekohist.su.se

 

 

Publikationer i urval 

Arnberg, Klara (2019). "Selling the consumer: the marketing of advertising space in Sweden, ca. 1880-1939". Journal of Historical Research in Marketing. 11:2, s. 142-164

 

Arnberg, Klara, Sundevall, Fia & Tjeder, David (red.) (2019). Könspolitiska nyckeltexter: från Det går an till #metoo. Andra upplagan. Göteborg: Makadam

 

Arnberg, Klara (2018). "Beyond Mrs Consumer: competing femininities in Swedish advertising trade publications, 1900–1939". Scandinavian Economic History Review. 66:2, s. 153-169

 

Arnberg, Klara & Husz, Orsi (2018). "From the great department store with love Window display and the transfer of commercial knowledge in early twentieth-century Sweden". History of Retailing and Consumption. 4:2, s. 126-155

 

Arnberg, Klara & Svanlund, Jonatan (2017). "Mad women: gendered divisions in the Swedish advertising industry, 1930–2012". Business History. 59:2, s. 268-291

 

Arnberg, Klara (2017). "The courting of advertisers: The self-advertising of the Swedish press and its depiction of gendered and classed market segments, 1880-1939". Explorations in Globalization and Glocalization: Marketing History Through the Ages: Proceedings of the 18th Conference on Historical Analysis and Research in Marketing (CHARM). s. 17-31

 

Arnberg, Klara (2017). "Before the Scandinavian ‘porn wave’: the business and regulations of magazines considered obscene in Sweden, 1910–1950". Porn Studies. 4:1, s. 4-22

 

Arnberg & Marklund (2016), ”Illegally blonde: Swedish sin and pornography in U.S. and Swedish imaginations 1955–1971”, in Björklund & Larsson (eds.), Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays. Jeffersson, North Carolina: McFarland.

 

Arnberg, Laskar & Sundevall (eds.) (2015). Sexualpolitiska nyckeltexter [Key texts in Sexual Politics]. Leopard förlag.

 

Bertilsdotter Rosqvist & Arnberg (2015), ”Ambivalent Spaces: The Emergence of a New Gay Male Norm Situated Between Notions of the Commercial and the Political in the Swedish Gay Press, 1969–1986”, Journal of Homosexuality Vol. 62, no 6, p. 763–781.

 

Arnberg & Larsson (2014), ”Benefits of the In-Between: Swedish Men's Magazines and Sex Films 1965–1975”, Sexuality & Culture, Vol. 18, no 2, p. 310–330.

 

Arnberg (2013), ”For Men, by Men? Women's Business Activities in the Pornographic Press Compared to the Overall Publishing Industry in Sweden 1950–1972", NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 21, no 1, p. 21–40.

 

Gustafsson & Arnberg (2013), Moralpanik och lågkultur: genus- och mediehistoriska analyser 1900–2012 [Moral panics and low culture: gender- and media historical analyses, 1900-2012]. Stockholm: Atlas akademi. 

 

Arnberg (2012), ”Under the Counter, Under the Radar? The Business and Regulation of the Pornographic Press in Sweden 1950–1971", Enterprise & Society, vol. 13, no 2, p. 350–377. 

 

Arnberg, Sundevall & Tjeder (eds.) (2012). Könspolitiska nyckeltexter. Vol. I + II [Key texts in Gender Politics, Vol. I + II]. Makadam förlag.

 

Arnberg, ”Mellan organisationspress och sensationell nakenhet: Nudist- och naturistpressen i Sverige 1951–1968", Presshistorisk årsbok 2012, p. 141–162.

 

Arnberg (2010), Motsättningarnas marknad: den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi i Sverige 1950–1980. Lund/Umeå: Sekel. 339 sidor (diss.).

Senast uppdaterad: 11 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa