Profiles

Lars Nordgren

Lars Nordgren

Forskningsekreterare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
E-post lars.nordgren@su.se
Besöksadress Kräftriket 4B
Postadress Institutionen för Asien Mellanöstern och Turkietstudier 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar sedan den 1 april 2016 som forskningssekreterare för humanistiska fakultetens gemensamma forskarskola. Säkraste sättet att komma i kontakt med mig är via e-post.

Undervisning

Under vårterminen 2016 undervisade jag i grekiska (attiskt drama, kurserna KSA020 och KSA406) på grundnivå och avancerad nivå på Romanska och klassiska institutionen.

Jag har flera års erfarenhet av undervisning i klassiska språk, såväl på universitets- som på gymnasienivå. Kurserna på universitetet har innefattat allt från grammatik för nybörjare till kurser i grekisk grammatik, epik, historieskrivare, dramatik, retorik och antik historia.

Forskning

Vid sidan om mitt arbete som forskningssekreterare forskar jag i Antik grekiska. Jag disputerade 2012 på en språkvetenskapligt inriktad avhandling, i vilken jag undersökte den antika grekiskans interjektioner med redskap hämtade från modern lingvistik. Boken har sedan i reviderad form blivit publicerad av Mouton De Gruyter som Greek Interjections — Syntax, Semantics, Pragmatics. Mina aktuella projekt inkluderar humanistgrekiska texter från Sverige samt översättning av antik komedi.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2017

Bokmärk och dela Tipsa