Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lars NordgrenForskningsekreterare

Om mig

Jag arbetar som forskningssekreterare för Humanistiska fakultetens forskarskola. Säkraste sättet att komma i kontakt med mig är via e-post.

Undervisning

Senast undervisade jag i grekiska (attiskt drama, kurserna KSA020 och KSA406) på grundnivå och avancerad nivå på Romanska och klassiska institutionen.

Jag har flera års erfarenhet av undervisning i klassiska språk, såväl på universitets- som på gymnasienivå. Kurserna på universitetet har innefattat allt från grammatik för nybörjare till kurser i grekisk grammatik, epik, historieskrivare, dramatik, retorik och antik historia.

Forskning

Vid sidan om mitt arbete som forskningssekreterare forskar jag i Antik grekiska. Jag disputerade 2012 på en språkvetenskapligt inriktad avhandling, i vilken jag undersökte den antika grekiskans interjektioner med redskap hämtade från modern lingvistik. Boken har sedan i reviderad form blivit publicerad av Mouton De Gruyter som Greek Interjections — Syntax, Semantics, Pragmatics. Mina aktuella projekt inkluderar humanistgrekiska texter från Sverige samt översättning av antik komedi.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Greek interjections

    2015. Lars Nordgren.

    Bok

    Interjections in Ancient Greek have long lacked a comprehensive account, despite their frequent occurrence in major texts. The present study of their semantics and pragmatics, encompassing all items encountered in Greek drama from the 5th century BC, applies a moderate minimalism, theory-driven method. Readers are offered a thorough and detailed study of this elusive, and in several respects deviant, class of linguistic items.

    Läs mer om Greek interjections

Visa alla publikationer av Lars Nordgren vid Stockholms universitet