Stockholms universitet

Lars NordgrenForskningsekreterare

Om mig

Jag är forskare i antik grekiska och arbetar som forskningssekreterare med ansvar för Humanistiska fakultetens forskarskola. Säkraste sättet att komma i kontakt med mig är via e-post.

Undervisning

Jag har flera års erfarenhet av undervisning i antik grekiska från Stockholms universitet och Universitetet i Oslo. Jag har också undervisat i både latin och grekiska på gymnasiet, exempelvis på Södra Latins gymnasium (Stockholm) och Sjölins gymnasium (Göteborg). Kurserna på universitetet har innefattat allt från grammatik för nybörjare till kurser i grekisk grammatik, epik, historieskrivare, dramatik, retorik och antik historia.

Senast undervisade jag i grekiska (Attiskt drama, kurserna KSA020 och KSA406) på grundnivå och avancerad nivå på Romanska och klassiska institutionen.

Forskning

Vid sidan om mitt arbete som forskningssekreterare forskar jag i Antik grekiska. Jag disputerade 2012 på en språkvetenskapligt inriktad avhandling, i vilken jag undersökte den antika grekiskans interjektioner med redskap hämtade från modern lingvistik. Boken har sedan i reviderad form blivit publicerad av Mouton De Gruyter som Greek Interjections — Syntax, Semantics, Pragmatics. Mina aktuella projekt inkluderar humanistgrekiska texter från Sverige samt översättning av antik grekisk komedi.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Greek interjections

  2015. Lars Nordgren.

  Bok

  Interjections in Ancient Greek have long lacked a comprehensive account, despite their frequent occurrence in major texts. The present study of their semantics and pragmatics, encompassing all items encountered in Greek drama from the 5th century BC, applies a moderate minimalism, theory-driven method. Readers are offered a thorough and detailed study of this elusive, and in several respects deviant, class of linguistic items.

  Läs mer om Greek interjections
 • Aristofanes på svenska: Översättningarna och översättarna

  2015. Lars Nordgren. Klassisk filologi i Sverige, 176-189

  Kapitel

  Detta bidrag behandlar de svenska översättningarna av Aristofanes komedier. Utgångspunkten är de två första kompletta översättningarna, vilka inte återfinns i dissertationer utan blev publicerade på förlag utanför universitetsvärlden, vilket avviker från det vid denna tid gängse tillvägagångssättet. Först ger jag därför en detaljerad bild av vilka de första översättarna var, och placerar in dem i den tidsperiod deras översättningar uppstod. Jag redogör även för varför de valde att översätta just Aristofanes, samt vilken eller vilka avsikter de hade med sina arbeten. Sedan ger jag en översikt av de översättningar som följde, vilka som utförde dem och i förekommande fall i vilken avsikt. Avslutningsvis resonerar jag kring hur de olika översättarna förhåller sig till källtexten och till varandra, samt varför samtliga verk ännu idag inte finns översatta.

  Läs mer om Aristofanes på svenska

Visa alla publikationer av Lars Nordgren vid Stockholms universitet