Profiles

Linn Holmberg

Linn Holmberg

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-674 78 05
E-post linn.holmberg@idehist.su.se
Besöksadress Frescativägen 24 E
Rum A256
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är forskare och lärare i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik sedan december 2017. Jag disputerade vid Umeå universitet 2014 och var anställd som forskare på Uppsala universitet 2015–2016. Mellan sommaren 2016 och vintern 2017 hade jag en postdoktorstjänst med inriktning mot kulturhistoria vid Stockholms universitet. Sedan maj 2016 sitter jag i styrelsen för Sällskapet för 1700-talsstudier. 

 

Forskning

Min forskning rör upplysningskultur och encyklopedisk praktik i 1700-talets Europa. Jag studerar praktiska, intellektuella och kulturella aspekter av lärt skrivande, men också föränderliga idéer om, och värderandet av, olika former av vetande och kunnande. Jag är särskilt intresserad av encyklopediska projekt som av olika anledningar misslyckades, liksom halvfärdiga och opublicerade utkast som ger inblick bakom kunskapsskapandets kulisser.  

 

Nyutgiven bok

I The Maurists’ unfinished encyclopedia (2017) utforskar jag ett hittills okänt encyklopediprojekt i 1700-talets Paris som pågick samtidigt som Diderot sammanställde den stora franska Encyklopedin. Medan den senare så småningom blev en kontroversiell men framgångsrik försäljningssuccé – idag omtalad som Upplysningens kanske främsta idémedium – blev den förra aldrig känd för allmänheten. Skribenterna bakom arbetet var benediktinmunkar, även kallade mauriner (mauristes). Efter tio år lade de ner projektet och de halvfärdiga manuskripten förpassades till klostrets arkiv där de så småningom glömdes bort.

Genom att undersöka historien bakom benediktinernas encyklopedi ger boken en detaljerad inblick i ett parisiskt klosterkollektivs intellektuella omorientering under upplysningstiden, samtidigt som den också ställer Encyklopedin i ett nytt ljus. Studien visar på flera likheter mellan benediktinernas och encyklopedisternas projekt och drar slutsatsen att upplysningsfilosoferna varken var först med sina encyklopediska innovationer eller ensamma om sina sekulära upplysningssträvanden.

The Maurists’ unfinished encyclopedia ingår i serien “Oxford University Studies in the Enlightenment” (tidigare SVEC) som publiceras av Voltaire Foundation. Läs mer:

http://xserve.volt.ox.ac.uk/VFcatalogue/details.php?recid=6667 

https://voltairefoundation.wordpress.com/2017/02/10/exploring-an-abandoned-18th-century-encyclopedia-an-academic-detective-story/

Boken baseras på min avhandling, The Forgotten Encyclopedia: the Maurists’ Dictionary of Arts, Crafts and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of Diderot and d’Alembert (Umeå, 2014). Avhandlingen belönades med Kungliga vitterhetsakademins pris för förtjänt vetenskapligt arbete (2015), och Johan Nordström och Sten Lindroths pris för framstående vetenskapligt arbete (2016).

 

Pågående forskingsprojekt

Mitt nuvarande forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet och utforskar encyklopedisk praktik och diskurs i 1700-talets Skandinavien. Jag undersöker bl.a. hur upplysningstidens "ordboksmani" tog form i norra Europa genom att analysera framväxande samtal om fackordböcker (real-lexika) i tidskrifter (ca. 1700–1800) samt parallella försök att producera alfabetiskt ordnade uppslagsverk över olika kunskapsområden. Min pilotstudie utgår från ett tidigare outforskat handskriftsmaterial från en metallurgisk encyklopedi som sammanställdes, redigerades och omformades av två svenska bergmästare under loppet av ett halvt århundrade, ca. 1740–1787. 

 

Valda publikationer

Linn Holmberg, The Maurists’ Unfinished Encyclopedia, Oxford University Studies in the Enlightenment (Oxford: Voltaire Foundation, 2017).

 –, ”Texten som artefakt: historisk rekonstruktion och det kreativa fältarbetet’, i Humanister i fält: metoder och möjligheter, red. Åsa Arping, Christer Ekholm & Katarina Leppänen (Göteborg: LIR.skrifter, 2016), 49–57.

 –, The Forgotten Encyclopedia: The Maurists’ Dictionary of Arts, Crafts, and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of Diderot and d’Alembert (Umeå: Umeå universitet, 2014).

 –, ”Traquer les lettres absentes: stratégies pour retrouver des sources afin de reconstruire l’histoire d’une oeuvre inconnue des mauristes’, i La correspondance: le mythe de l’individu dévoilé?, red. Philippe Martin (Leuven: Presses universitaires de Louvain, 2014), 101–112.

 –, ”The Unknown Rival of the Encyclopédie: the Maurists’ Abandoned Dictionary of Arts, Crafts, and Sciences”, Frühneuzeit-Info 24 (2013), 81–89.

 –, “Att återupptäcka handskrifters tysta öden: En forskarberättelse om arkivets roll i produktionen av historisk kunskap”, Lychnos (2013), 107–128.

 

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa