Profiles

Lovisa Sumpter

Lovisa Sumpter

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 85
E-post lovisa.sumpter@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum P 432
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent och lektor i matematikämnets didaktik, men i grunden är jag gymnasielärare i matematik och samhällskunskap. Mina forskningsintressen spänner sig främst över tre områden: matematiska resonemang, affekt och genus. Gemensamt är individens möjlighet att delta i undervisning och lärande i matematik och utifrån en ekologisk utgångspunkt se vilka faktorer som möjligtvis hindrar eller underlättar deltagandet. Jag sitter i styrelsen för The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) och är en av redaktörerna för International Journal of Science and Mathematics Education.

 

Undervisning

Min undervisning är främst på avancerad, master och forskningsnivå. Jag undervisar bland annat i kurser som är mer övergripande i matematik, men även metod.

Forskning

Min forskning fokuserar såväl på förskolan som på universitet inklusive doktorandstudier. Vad det gäller affekt och resonemang finner jag samspelet intressant: vilka grundantaganden har elever och lärare om matematik och matematikundervisning och hur påverkar dessa antaganden matematiska resonemang och undervisning om dessa? En annat intressant område är kvinnors deltagande i högre utbildning då det finns evidens för att matematik är en manlig domän och att det handlar mer om genusstrukturer och symbolism än om kvinnors bristande matematiska förmåga.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Jonas Jäder, Johan Sidenvall, Lovisa Sumpter. International Journal of Science and Mathematics Education

    Beliefs and problem solving are connected and have been studied in different contexts. One of the common results of previous research is that students tend to prefer algorithmic approaches to mathematical tasks. This study explores Swedish upper secondary school students’ beliefs and reasoning when solving non-routine tasks. The results regarding the beliefs indicated by the students were found deductively and include expectations, motivational beliefs and security. When it comes to reasoning, a variety of approaches were found. Even though the tasks were designed to demand more than imitation of algorithms, students used this method and failed to solve the task.

  • 2018. Lovisa Sumpter. Students' and Teachers' Values, Attitudes, Feelings and Beliefs in Mathematics Classrooms, 135-143

    This paper studies secondary school student’s mathematical reasoning when solving tasks about fractions. The aim is to explore what the mathematical foundation is replaced with in their reasoning when reasoning is classified as imitative. Two different foundations were found: incorrect mathematical properties not relevant to the task and beliefs about mathematics and mathematics education. The results suggest that a focus on reasoning provides additional information about students’ knowledge about fractions beyond standard error analysis.

  • 2016. Milena Tsvetkova (et al.). EPJ Data Science 5

    Segregation is widespread in all realms of human society. Several influential studies have argued that intolerance is not a prerequisite for a segregated society, and that segregation can arise even when people generally prefer diversity. We investigated this paradox experimentally, by letting groups of high-school students play four different real-time interactive games. Incentives for neighbor similarity produced segregation, but incentives for neighbor dissimilarity and neighborhood diversity prevented it. The participants continued to move while their game scores were below optimal, but their individual moves did not consistently take them to the best alternative position. These small differences between human and simulated agents produced different segregation patterns than previously predicted, thus challenging conclusions about segregation arising from these models.

Visa alla publikationer av Lovisa Sumpter vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 24 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa