Stockholms universitet

Marcus HögåsUniversitetslektor

Undervisning

Aktuella: Basåret (matematik), Matematik I, Matematik för Naturvetenskaper I, Förberedande kurs i matematik, Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring

Tidigare: Allmän relativitetsteori, Analytisk mekanik, Mekanik I

Forskning

Mina forskningsområden är gravitation och kosmologi. Einsteins allmänna relativitetsteori är en väletablerad teori för gravitationen med starkt empiriskt stöd. Det finns dock flera avvikelser som tyder på att detta inte är den slutgiltiga teorin. I min forskning undersöker jag om dessa avvikelser kan förklaras med hjälp av någon ny teori för gravitationen. För att avgöra vilka teorier som fungerar bäst måste vi förstå vilka förutsägelser de gör. Jag undersöker bland annat hur dessa alternativa teorier beter sig med avseende på kosmologi, gravitationsvågor och uppkomsten av svarta hål.

Forskningsprojekt