Profiles

Portrait of Malcolm Jacobson

Malcolm Jacobson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Sociologiska institutionen
E-post malcolm.jacobson@sociology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 9
Rum B942
Postadress Sociologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i sociologi med en bakgrund som fotograf och bokförläggare. Jag har en masterexamen i sociologi från Stockholms Universitet och en kandidatexamen i filosofi från Södertörns högskola.

Undervisning

Jag undervisar i Mikrosociologi på grundnivå, samt handleder studenter som skriver C-uppsats med kvalitativ metod

Tidigare har jag också undervisat på dessa kurser:
Etnicitet och integration, 2018-2019
Makt och social skiktning, 2018-2019
Kvalitativ analys, 2019

Forskning

I min avhandling undersöker jag hur deltagande i graffitikulturen formar individers livslopp. Jag är intresserad av hur deltagarna använder och reflekterar över subkulturella erfarenheter när de åldras. Jag undersöker hur vänskap och gemensamt förflutet konstrueras genom sociala medier.

Jag använder en kombination av olike kvalitativa metoder och teoretiska perspektiv, bland annat kultursociologi, existentiell sociologi och visuell sociologi.

Jag studerar subkulturer för att utvidga kunskapen om bland annat meningsproduktion, kollektiva minnen, genus, åldrande och generationer, samt för att förstå relationen mellan konst, ekonomi och kriminalitet. 

Senaste publicering:
Graffiti, Aging and Subcultural Memory—A Struggle for Recognition through Podcast Narratives

Senast uppdaterad: 31 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa