Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Markus JänttiProfessor

Om mig

Min forskning fokuserar på fördelningen av inkomster och förmögenhet, fattigdom och socioekonomisk rörlighet, ofta i komparativt perspektiv. Jag har varit speciellt intresserad av att förstå och kvantifiera familjebakgrundens betydelse för fördelningen av ekonomiska resurser. För mera information om forskning, undervisning och CV med mera, se  

https://sites.google.com/view/mjantti/home