Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mickaelle CedergrenProfessor i franska

Om mig

Version française disponible sous le lien suivant: View page in English (Version française)

Fil dr i franska vid Stockholms universitet 2005. Professor i franska med litteraturvetenskaplig inriktning sedan 2022. Har arbetat i Strindbergsprojektet "Strindberg et la France" med Gunnel Engwall (2006-2008) och med ett eget projekt "Den andliga förnyelsen i 1890-taletslitteratur: En komparativ studie mellan franska författare och Strindberg" (2010-2013). Under 2011 och 2013 har jag varit projektledare för ett internationellt projekt med Sorbonne om Kulturella överföringar mellan Frankrike och Sverige

Sedan 2014 studerar jag förmedlingen och receptionen av den franskpråkiga litteraturen inom den skandinaviska periferin. 

Hösten 2021 initierade jag ett nytt projekt om "Det franska språket och svenska kvinnliga författare (1800–2006)" i samarbete med Jean-Francois Battail (Sorbonne). Ett speciellt nummer publicerades i Revue nordique des études francophones under Hösten 2022. 

Sedan januari 2021 är jag projektledare för ett STINT-projekt (Mediating the Maghreb: Literary Creation, Institutions, Circulation) mellan Stockholms universitet och Universitet i Rabat som har för syfte att utforska den franskspråkiga litteraturen från Maghreb utifrån olika tvärvetenskapliga perspektiv. 

Under våren 2022 var jag gästforskare vid Universitet i Strasbourg (Département d'études néerlandaises et scandinaves) och arbetade med forskargruppen (Mythèmes of the North) under ledning av prof. Thomas Mohnike.

Under hösten 2022 koordinerar jag masterkursen Den nordliga i litteraturen i samarbete med Cecilia Schwartz et Christophe Premat.

Universitetslektor i franska vid Stockholms universitet sedan 2014. Studierektor i franska sedan Ht 2022. 

Huvudredaktör med Christophe Premat för tidskriften Revue nordique des études francophones, Stockholms University Press (franorfon.org

 

Publikationer

Publicerade verk
Information in English

Vetenskapliga uppdrag (Urval)

- Sakkunnig vid tjänstetillsättningar (Lektorat i litteratursociologi, lektorat i nordisk litteratur och kultur)

- Ledamot i den vetenskapliga kommittén för Le Fonds de recherche du Québec (FRQSC) (2018-2019)

- Ledamot i den vetenskapliga kommittén för den europeiska forskargruppen "Francophonie et migrations", vid Institut catholique de Toulouse (ICT) under ledning av Prof Bernadette Mimoso-Ruiz (2018-)

- Huvudredaktör med Christophe Premat för tidskriften Revue nordique des études francophones, Stockholms University Press (franorfon.org) (2017-)

​- Ledamot (Suppleant) i styrgruppen för det ledande forskningsområdet Litteraturforskning vid Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet (2018-)

-Ledamot (Suppleant och ordinarie f.r.o.m 21.01.01) i institutionsstyrelse på Romanska och klassiska institutionen  vid Stockholms universitet (2020-)

- Medverkar årligen i Comité de lecture för tidskrifter

​- Ledamot i Betygsnämnden (avhandlingar)

Utmärkelse

Uno Lindgrens pris för betydande insatser rörande svensk-franska kulturförbindelser (2019)

Pris från Birgit Bonnier (2021)

Forskning 

Cultural Transfer, Litteratursociologi, Litteraturförmedling, reception av franskpråkig litteratur, kulturella överföringar, konsekrationsmodeller, översättningssociologi, bibliomigration, kulturella överföringar, transnationalism, kanonbildning, världslitteratur, Föreställningar av det nordliga, Translinguism

Pågående forskningsprojekt (2016-)

-Internationellt samarbete mellan Universitet i Rabat (Marrocko) och SU: Mediating the Maghreb: Literary Creation, Institutions, Circulation. Pedagogical and scientific exchange between Stockholm University and Mohammed V University in Rabat. (Projektet finansierat av STINT 2021-2022)

-Det franska språket och svenska kvinnliga författare (1800-2006) i samarbete med J.J. Battail (Sorbonne), F. Toudoire-Surlapierre (Limoges) och S. Briens (Sorbonne)

-Receptionsstudier och Borealism i samarbete med S. Briens (Paris-Sorbonne)

-Les romans francophones africains en traduction dans l'Europe du Nord (1960-2015) i samarbete med  K. Lievois (Université d’Anvers, Belgique) och L. Vestraete-Hansen (Université de Copenhague, Danemark)

Avslutade forskningsprojekt (2006-2021)

- Akademin som litteraturförmedlare med Cecilia Schwartz

- Förmedling, mediering och mottagande av franskspråkig litteratur inom periferin (1990-2020) i samarbete med Ylva LIndberg (Jönköpings universitet) (2015-2021)

- Litteraturförmedlare från romanska språk till Sverige (2015-2016)

​- Kulturella överföringar mellan Frankrikre och Sverige (2011-2014)

- Den andliga förnyelsen i 1890-taletslitteratur: En komparativ studie mellan franska författare och Strindberg" (2010-2013). 

- Strindberg och Frankrike (2006-2008)

Administrativa uppdrag i samband med vetenskapliga arrangemang

 

 • Vt 2020: Arrangör med Valérie Alvfén och Yvonne Lindqvist för ett symposium
 • Ht 2019: Arrangör med Christophe Premat, Alice Duhan, Svante Lindberg av en internationell konferens om Föreställningar om det nordliga i den franskspråkiga litteraturen
 • Vt 2018: Huvudredaktör med Christophe Premat till tidskriften Revue nordique des études francophones
 • Ht 2017 : Medarrangör med Cecilia Schwartz (SU) för en nordisk konferens om litteraturförmedling inom nordisk akademi (16-17 november 2017)
 • Vt2016-Vt2018 : Medarrangör med Cecilia Schwartz (SU) av en serie workshops om teori och metod inom litteraturförmedling
 • Vt 2016 : Medarrangör för en workshops om Franskpråkig litteratur och littérature-monde (17-18 november 2016)
 • Vt2015 : Medarrangör för symposiet Litteraturförmedlare i Sverige från 1945 till våra dagar med Ken Benson and Cecilia Schwartz (ROMKLASS, SU)
 • Vt2014 : Huvudarrangör för den internationella konferensen Médiations interculturelles, trajectoires et circulations entre la France et la Suède de 1945 à nos jours (Stockholms universitet, januari 2014). Ett samarbete med La Sorbonne (Prof. Sylvain Briens).
 • Vt2013-: Stipendieansvarig för Alliance française, Stockholm
 • Ht2012: Medarrangör i planeringen av den internationella konferensen Strindberg en héritage (september 2012) i Paris IV. Andra medarrangörer: Sylvain Briens, Marthe Segrestin och Anna Svenbro
 • Ht2012 och Ht2011: Medarrangör med Sylvain Briens (Sorbonne) för två internationella studiedagar och doktorandseminarier vid Stockholms universitet. Temat: ”Shared history” och ”Kulturell överföringar och översättning”
 • Vt2012: Medarrangör i planeringen av den internationella konferensen Chemins-Cheminements vid Institut catholique de Toulouse med forskargruppen ERELHA (mars 2012)
 • Ht2009-Vt2012: Sekreterare i Strindbergssällskapet

 

Undervisning

Undervisning

 1. Grundläggande och avancerad nivå
 • Muntlig språkfärdighet (Förberedande Franska)
 • Litterära genrer - Fransk modern litteratur – Fransk film och litteratur, grammatik (Franska I)
 • Kulturkunskap (Franska I)
 • Talad franska, Frankofoni, grammatik och översättning (Franska II)
 • Översättningsteori och metod (Franska 3)
 • Litteraturvetenskaplig teori och metod (Franska III-IV)
 • Kulturella överföringar, Imagologi, reception (Franska III-IV)
 1. Masternivå och Doktorandnivå (vid Sorbonne, Erasmusutbyte)
 • Litteraturförmedling i en global värld
 • Kulturella överföringar och reception
 • Srindbergs teater och bibel
 • Svensk sekelskiftets litteratur
 • Komparativ litteratur
 • Kulturkunskap i nordiska länder
 1. Handledning

På kanditat- och master-nivå

Pedagogiska projekt

 • Ht2015-Vt2016: Pedagogiska projekt om språknivå och kandidatexamensarbete (SU)
 • Vt2015-Medverkar med Ylva Lindberg (jönköping), Grégoire Njejimana et Juvénal Ngorwanubusa (Burundi) för ett pedagogiskt samarbetsprojekt omkring franskspråkig litteratur
 • Ht2014- Medverkar med Sylvain Briens (Sorbonne) och Rakel Österberg (Romklass, SU) i ett internationellt utvecklingssamarbete för ett internationellt master-program.
 • Ht2011-Ht2013: Koordinator och projektledare för ett pedagogiskt samarbetsprojekt mellan Institutionen för franska, italienska och klassiska språk och  Sorbonne. Projektet Kulturella överföringar mellan Frankrike och Sverige under 1900-talet finansieras av Stockholms universitet. Medarrangör med Sylvain Briens (Sorbonne) för två doktorandseminarier och studiedagar (Ht 2011, Ht 2012) vid Stockholms universitet
 • Ht2011-2012: Tillsammans med Sylvain Briens (Sorbonne): Gemensam masterkurs i litteraturteori per distans
 • Ht2010-2011: Erasmus-utbyte mellan Sorbonne och SU

 

Forskning

Franskspråkig litteratur, kulturförmedling, receptionsstudier, kulturella överföringar, Kanonbildning, interkulturalitet, Imagologi, komparativ litteratur, Bibel och litteratur, Strindbergs franska verk, Den andliga naturalismen

Forskningsprojekt 

Pågående projekt

 • Vt-Ht2016 : Tillsammans med Cecilia Schwartz (SU), Ylva Lindberg (Jönköping) med andra: projekt om Akademin som litteraturförmedlare - Skönlitteratur från romanska språk inom svensk undervisning och forskning
 • Vt2016 : Medredaktörskap med Cecilia Schwartz (SU) och Ken Benson (SU) av ett temanummer för Moderna språk: Litteraturförmedlare från romanska språk till Sverige (utgivning under hösten 2016)
 • Vt2014-: Tillsammans med Ylva Lindberg (Litteraturvetenskap, Jönköping) (Fransk kultur utanför nationella gränser 1995-2015)

Avslutade projekt

 • Vt2006-Ht2008 och 2010: Deltagande i projektet "Strindberg och Frankrike" under ledning av prof. Gunnel Engwall, Stockholms universitet.
 • Ht2011-Ht2013: Koordinator och projektledare för ett vetenskapligt och pedagogiskt samarbetsprojekt mellan Institutionen för franska, italienska och klassiska språk och  Sorbonne. Projektet Kulturella överföringar mellan Frankrike och Sverige under 1900-talet finansieras av Stockholms universitet.
 • Ht2012: Huvudredaktör av antologin Le Naturalisme spiritualiste en Europe Développement et rayonnement, (Garnier Classiques 2012). Ett samarbete med lektor Marie-Cécile Cadars från Institut catholique de Toulouse.
 • Vt2011-Ht2013: Ledning av eget projekt: Den andliga förnyelsen i 1890-taletslitteratur: En komparativ studie mellan franska författare och Strindberg, finansierad av ett tvåårigt forskningsstipendium från Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse.
 • VT2014-: Tillsammans med Sylvain Briens, redaktör för en samlingsvloym om Kulturella överföringar mellan Sverige och Frankrike sedan 1945
 • VT2014-: Tillsammans med det franska Förlaget (Le Cerf), Ansvarig och koordinator för publiceringen av projektet Bibel och litteratur i Skandinavien.
 • VT2012-VT2016: Tillsammans med en fransk forskargrupp E.R.E.L.H.A, samarbetsprojekt om kultur, litteratur och historia vid Institut catholique i Toulouse

 

 

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Le Naturalisme spiritualiste en Europe

  2012. .

  Bok (red)

  L’expression « naturalisme spiritualiste » apparaît pour la première fois dans la littérature française en 1891 sous la plume de Huysmans mais déjà, les littératures européennes avaient sonné le glas du naturalisme strict tel que le prônait Zola.

  Le paradoxe sis dans l’expression même de « naturalisme spiritualiste » méritait d’être démêlé et clarifié : sans nier les apports thématiques et formels du naturalisme, la fin du XIXe siècle semble faire état d’un nouveau besoin de spiritualité. Il s’agit alors de concilier méthode expérimentale, connaissance physiologique et questionnements ontologiques voire métaphysiques dans une écriture très sophistiquée où l’inspiration des arts pictural et liturgique est évidente. Le naturalisme spiritualiste viendrait donc révéler au moyen d'éléments concrets une réalité surnaturelle et réintègrerait l’âme dans le tissu littéraire pour que la vérité et la complexité du monde et de l’homme puissent enfin être révélées.

  Pour être le premier à avoir formalisé ce nouveau courant idéologique et littéraire, Huysmans n’est pas pour autant le seul dépositaire du concept. Cet ouvrage se propose de faire découvrir au lecteur les grandes figures littéraires qui ont marqué ce mouvement avec les nuances spirituelles et scripturales propres à leurs personnalités mais aussi à leur aire culturelle et géographique. Parmi ces hommes on rencontre D’Annunzio, Barbey d’Aurevilly, Walter Pater, August Strindberg, Leopoldo Alas Clarín, Galdós, pour n’en citer que quelques-uns…

   

  Läs mer om Le Naturalisme spiritualiste en Europe
 • La Revue nordique des études francophones

  2018. Mickaëlle Cedergren, Christophe Premat. Revue nordique des études francophones 1 (1), 1-6

  Artikel

  The introduction to the first issue of the Nordic Journal of Francophone Studies revisits issues related to the aesthetics and classifications of Francophone literature.

  The aim is to understand both the transformations of the literary canon and the editorial strategies that promote Francophone writers.

  Läs mer om La Revue nordique des études francophones
 • Le Nord dans les littératures francophones

  2020. Mickaëlle Cedergren, Christophe Premat. Revue nordique des études francophones 3 (1), III-XII

  Artikel

  En explorant les perspectives liées à la nordicité, au boréalisme et à l’imaginaire du Nord, ce numéro spécial a pour ambition de présenter de nouvelles études empiriques et méthodologiques liées à ces concepts et appliquées spécifiquement aux littératures d’expression française. Quels discours littéraires peuvent être distingués dans ces pays ? Quelles représentations du Nord sont véhiculées par les instances culturelles et littéraires ?

  Läs mer om Le Nord dans les littératures francophones
 • Médiations interculturelles entre la France et la Suède

  2015. .

  Bok (red)

  Ce livre porte sur les relations culturelles entre la France et la Suède de 1945 à nos jours. Il réunit les articles présentés à l’occasion de la conférence internationale, « Frankrike-Sverige – Tur och retur », qui a eu lieu à Stockholm en janvier 2014, organisée par l’Université Paris-Sorbonne et l’Université de Stockholm. Ces vingt-deux articles tracent ensemble une histoire croisée des médiations matérielles et immatérielles, dynamiques et complexes, ayant permis la construction des identités culturelles dans trois domaines principaux : les représentations et l’imaginaire ; la médiation et les vecteurs de transmission ; la traduction, la réception et la circulation des oeuvres.

  Läs mer om Médiations interculturelles entre la France et la Suède

Visa alla publikationer av Mickaelle Cedergren vid Stockholms universitet