Stockholms universitet

Maria FrostlingUniversitetslektor, docent

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Kvalitativa metoder

  2017. Maria Frostling-Henningsson.

  Bok

  Metoderna som tas upp i denna bok – introspektion, poesi, netnografi, collage och skuggning – är nya och relativt obeprövade, men börjar bli allt vanligare i forskningssammanhang. De fångar emotionella aspekter och djupt liggande motiv och tankar som ofta befinner sig på ett omedvetet plan.

  Introspektion gör det möjligt för forskaren att inkludera sig själv i forskningsprocessen och ge uttryck för egna subjektiva, självupplevda erfarenheter. Människor tänker ofta i bilder, och metoder som poesi och collage gör det möjligt att fånga associationer, symboler och metaforer. Det ger en djupare förståelse som lyfter fram dilemman, komplexitet och motsägelser.

  Netnografi gör det möjligt att använda det rika material som finns tillgängligt på nätgemenskaper för att förstå samtiden. Genom skuggning ges möjlighet att uppleva verkligheten nära en informants vardagsliv, genom ”informantens ögon”.

  Läs mer om Kvalitativa metoder
 • Anthropomorhic brand presenters

  2014. Alan Pomering, Maria Frostling-Henningsson. Brand mascots, 141-162

  Kapitel

  The purpose of this paper is to shed light on the appeal of anthropomorphism to marketers. This is done through reference to three relevant advertising models, the Symbolic Communications Model, the Symbolic Transfer Device Model, and the VisCAP Presenter Model, and one critical case study involving an anthropomorphized sheep presenter for a Swedish mobile telecommunications company. The advertising models are found to support the effectiveness of the symbolic presenter, Frank the Sheep, particularly explaining how meaning is transferred from the presenter to the brand, and the effects the presenter has on advertising communication effects such as brand awareness and brand attitude. We extend previous research on how linking anthropomorphic associations to brands can be employed to increase effectiveness of these common marketing communication tactics. We show that anthropomorphized animals can work effectively and quickly when presenting a new brand to the market, but also offer several cautions for managers.

  Summary statement of contribution

  We contribute to theory by drawing together three different but related strands of advertising to explicate how the anthropomorphic brand presenter can increase advertising effectiveness, particularly in quickly positioning or repositioning a brand and developing brand equity. We contribute to managerial practice by demonstrating, through the use of one critical case study, how the choice of anthropomorphic brand presenter must be a considered process, but is one that can add to advertising effectiveness if managed appropriately.

  Läs mer om Anthropomorhic brand presenters
 • Intentions to buy organic not manifested in practice

  2014. Maria Frostling-Henningsson, Martin Hedbom, Ludvig Wilandh. British Food Journal 116 (5), 872-887

  Artikel

  Purpose - This research paper focuses on why intentions to buy organic and/or eco-friendly food are not always manifested in practice. Based on Warde's antinomies of structural opposition, we found several consumer dilemmas including the dilemma of choosing between organic and eco-friendly food. This study addresses ethical and environmental concerns that contemporary Swedish consumers have when eating organic and taking environmental action and presents some consumer strategies used to cope with these concerns. Design/methodology/approach - The empirical data was collected from a consumer panel followed during 18 months. A mix of qualitative methods was used; interviews, shop-along studies, ZMET, collecting shopping receipts and poems. Findings - The research paper contributes with knowledge about the dilemma between organic and eco-friendly. It further defines the strategy of justification of non-choices as the most common consumer strategy to cope with the dilemma. Research limitations/implications - Results from this study shows that conscious consumers often face a conflict between buying organic food and taking environmental considerations. In order to solve the conflict consumers used various strategies; justification of non-choices was the most common strategy. Practical implications - For wholesalers and retailers the results show that conscious consumers demands groceries that are both organic and eco-friendly in order to act on intentions. Originality/value - By using innovative qualitative methods this report identifies some contemporary consumer dilemmas. The dilemma that the most conscious consumers have is the dilemma between organic and eco-friendly. In order to solve this justification of non-choices is the most common strategy for consumers to handle the dilemma.

  Läs mer om Intentions to buy organic not manifested in practice
 • Can social responsibility ameliorate ongoing irresponsibility?

  2013. Alan Pomering, Maria Frostling-Henningsson.

  Konferens

  The withdrawal of legitimacy presents a crisis requiring an effective communication response. Corporate social responsibility (CSR) claims are often included in the response in order to manage the impression of the organisation as meeting societal expectations, particularly in controversial industries. Alternatively, an organisation may argue its legitimacy. This paper considers the latter response, arguing that registered clubs, a controversial sector of the Australian gambling industry, use techniques of neutralisation in an attempt to justify their continued targeting of a vulnerable gambling consumer segment, problem gamblers, and forestall Government efforts to impose increased regulation over electronic gaming machines (EGMs), the key source of registered club revenues. Little extant research considers CSR communication responses during legitimacy crises. As, historically, registered clubs exist in order to make a contribution within the communities they serve, and hence were given a license to operate gambling activities, this study provides an interesting insight into how controversial industries might seek to project an image of maintaining a socially responsible and acceptable performance standard. Techniques of neutralisation are juxtaposed with theories of legitimacy and deliberative democracy, and considered in terms of impression management and agenda setting political discourse.

   

  Keywords

  Läs mer om Can social responsibility ameliorate ongoing irresponsibility?
 • Frankly speaking - Anthropomorphism in building brands

  2013. Maria Frostling-Henningsson. NFF 2013 On Practice and Knowledge Eruptions, 195-195

  Konferens

  The purpose of this paper is to shed light on the appeal of anthropomorphism to marketers. This is done through reference to three relevant advertising models; the Symbolic Communications Model, The Symbolic Transfer Device Model, and the VisCAP Presenter Model, and one critical case study involving an anthropomorphized sheep presenter for a Swedish mobile telecommunications company. The advertising models are found to support the effectiveness of the symbolic presenter, Frank the Sheep, particularly explaining how meaning is transferred from the presenter to the brand, and the effects the presenter has on advertising communication effects such as brand awareness and brand attitude. We extend previous research on how linking anthropomorphic associations to brands can be employed to increase effectiveness of these common marketing communication tactics. We show that anthropomorphized animals can work effectively and quickly when presenting a new brand to the market, but also offer several cautions for managers.

  Summary statement of contribution

  We contribute to theory by drawing together three different but related strands of advertising to explicate how the anthropomorphic brand presenter can increase advertising effectiveness, particularly in quickly positioning or repositioning a brand and developing brand equity. We contribute to managerial practice by demonstrating, through the use of one critical case study, how the choice of anthropomorphic brand presenter must be a considered process, but is one that can add to advertising effectiveness if managed appropriately.

  Läs mer om Frankly speaking - Anthropomorphism in building brands
 • The Gap between Intentions and Practices when choosing Groceries

  2013. Maria Frostling-Henningsson.

  Konferens

  Studien syftar till att ge ökad förståelse för de skillnader som ofta uppstår mellan konsumenters uttalade intentioner och faktiska handlande vid val av livsmedel. Det är väl dokumenterat att konsumenters redovisade uppfattning om vad som är viktigt för dem när de väljer sina livsmedel många gånger inte överensstämmer med deras faktiska val (se t ex Miller, 2001; AC Nielsen, 2006).

  Livsmedelsföretagen genomför årligen mängder av marknadsundersökningar för att ta reda på vad deras konsumenter efterfrågar. Företagen har också tillgång till ingående försäljningsstatistik. Och när dessa uppgifter ställs mot varandra är det tydligt att konsumenterna långt ifrån alltid köper de produkter de tidigare sagt sig vilja ha. Många av dagens livsmedelskonsumenter tar varje dag mer eller mindre komplexa beslut när de handlar. Familjemedlemmars olika viljor och preferenser ska vägas samman samtidigt som aspekter som tid, pengar och kunskap ska hanteras. Syftet med studien är att kartlägga vid vilka tillfällen det uppstår ett gap mellan intention och handling bland livsmedelskonsumenter i Storstockholm. Studien syftar även till att förstå orsakerna till gapet samt vilka strategier konsumenter använder sig av för att motivera och förklara sina beslut, det vill säga hur man hanterar gapet i dagliga livet.

  Resultaten bygger på data från en longitudinell studie med 37 hushåll i Stockholmsområdet som genomfördes under en 18-månaders period (2008-2009). Informanterna representerade hushåll med små barn, hushåll med tonåringar eller hushåll där barnen nyligen hade flyttat hemifrån (s.k. ”empty nest” hushåll). För att förstå skillnaden mellan intention och handling användes en blandning av olika kvalitativa metoder: intervjuer vid två separata tillfällen, s.k. ”shopalongs” i butik, insamling av inköpskvitton, författande av dikter samt val av bilder. Resultaten visar att diskrepansen mellan konsumenternas uttalade intentioner och faktiska handlande är som störst i situationer där kraven på konsumenterna är motstridiga. Följande dilemman har identifierats som särskilt problematiska i detta avseende: 1) Pris och kvalitet, 2) Tid och ambition, 3) Smak och hälsa, 4) Originalitet och barnens krav samt 5) Ekologiskt och miljövänligt. Genom att identifiera ovanstående dilemman eller motstridigheter har vi kunnat kartlägga några strategier som konsumenterna använder sig av för att hantera dem. De strategier som vi har kunnat urskilja har vi valt att kalla: rättfärdigande av icke-val, kompensatoriska matvanor och familjespecifika strategier.

  Läs mer om The Gap between Intentions and Practices when choosing Groceries
 • Socker är väl skadligt? Frukt och grönt bra. Blir man tjock av fett? Ett glas vin kan man väl ta?

  2012. Maria Frostling-Henningsson.

  Konferens

  Socker är väl skadligt? Frukt och grönt bra. Blir man tjock av fett? Ett glas vin kan man väl ta?Ska man tänka ekologiskt och tänka på miljön, eller tänka ekonomiskt och vad man får för sin lön? Ska man tänka på sin kropp och vad som är bra, eller äta det man känner för och vill ha? Socker är väl skadligt? Frukt och grönt bra. Blir man tjock av fett? Ett glas vin kan man väl ta? Det är jobbigt att tänka på vad som är bäst. Vill bara njuta av maten till vardag och fest. (Rosa, 61 år, två utflugna barn)

  Studien syftar till att ge ökad förståelse för de skillnader som ofta uppstår mellan konsumenters uttalade intentioner och faktiska handlande vid val av livsmedel. Det är väl dokumenterat att konsumenters redovisade uppfattning om vad som är viktigt för dem när de väljer sina livsmedel många gånger inte överensstämmer med deras faktiska val (se t ex Miller, 2001; AC Nielsen, 2006).

  Livsmedelsföretagen genomför årligen mängder av marknadsundersökningar för att ta reda på vad deras konsumenter efterfrågar. Företagen har också tillgång till ingående försäljningsstatistik. Och när dessa uppgifter ställs mot varandra är det tydligt att konsumenterna långt ifrån alltid köper de produkter de tidigare sagt sig vilja ha. Många av dagens livsmedelskonsumenter tar varje dag mer eller mindre komplexa beslut när de handlar. Familjemedlemmars olika viljor och preferenser ska vägas samman samtidigt som aspekter som tid, pengar och kunskap ska hanteras. Syftet med studien är att kartlägga vid vilka tillfällen det uppstår ett gap mellan intention och handling bland livsmedelskonsumenter i Storstockholm. Studien syftar även till att förstå orsakerna till gapet samt vilka strategier konsumenter använder sig av för att motivera och förklara sina beslut, det vill säga hur man hanterar gapet i dagliga livet.

  Resultaten bygger på data från en longitudinell studie med 37 hushåll i Stockholmsområdet som genomfördes under en 18-månaders period (2008-2009). Informanterna representerade hushåll med små barn, hushåll med tonåringar eller hushåll där barnen nyligen hade flyttat hemifrån (s.k. "empty nest" hushåll). För att förstå skillnaden mellan intention och handling användes en blandning av olika kvalitativa metoder: intervjuer vid två separata tillfällen, s.k. "shopalongs" i butik, insamling av inköpskvitton, författande av dikter samt val av bilder. Resultaten visar att diskrepansen mellan konsumenternas uttalade intentioner och faktiska handlande är som störst i situationer där kraven på konsumenterna är motstridiga. Följande dilemman har identifierats som särskilt problematiska i detta avseende:

  1) Pris och kvalitet, 2) Tid och ambition, 3) Smak och hälsa, 4) Originalitet och barnens krav samt 5) Ekologiskt och miljövänligt. Genom att identifiera ovanstående dilemman eller motstridigheter har vi kunnat kartlägga några strategier som konsumenterna använder sig av för att hantera dem. De strategier som vi har kunnat urskilja har vi valt att kalla: rättfärdigande av icke-val, kompensatoriska matvanor och familjespecifika strategier.

  Läs mer om Socker är väl skadligt? Frukt och grönt bra. Blir man tjock av fett? Ett glas vin kan man väl ta?
 • You have to eat French fries and Bernaise sauce otherwise life is over!

  2012. Maria Frostling-Henningsson, Martin Hedbom, Ludvid Wilandh. Nordic retail research, 33-47

  Kapitel

  Studies of food choices are often made in isolation, concerning a single product and regarded as an individual consumer activity. The social and cultural system, in which food choices are made, is often neglected. This paper argues that food choices are influenced by the household members and take place in a social context. Compromises between contradicting demands of different household members becomes the solution to align individual preferences. There are many individual wills to consider in order to buy, to cook and to serve food that suits all family members. Traditional attitude models that have been used in food studies when measuring determinants of food choices have had a rather low rate of predictability. What people say they intend to buy is not the same as the actual choice in the food store.  Hence, it often exist a gap between intention and practices.

  The paper aims at presenting some consumer strategies that consumers employ in order to mediate dilemmas when choosing what food to buy. In order to shed light on the processes that occur between intentions and practices concerning food choices different qualitative methods were applied. A consumer panel consisting of 33 Swedish households was followed over one and a half year. Various consumer dilemmas were identified: price and quality, time and ambition, health and taste, originality and children´s demands and organic and eco-friendly. In order to solve these dilemmas consumer used various strategies such as 1) Justification of non-choices, 2) Compensatory food habits, 3) Individualized food habits and 4) Agony reducing strategies.

  Key words: intentions, practices, food choices, consumer panel, qualitative method

  Läs mer om You have to eat French fries and Bernaise sauce otherwise life is over!
 • Varför skiljer sig intention från handling vid val av livsmedel?

  2010. Maria Frostling-Henningsson, Martin Hedbom, Ludvig Thuresson.

  Rapport

  Konsumenters redovisade uppfattning om vad som är viktigt för dem ger sällan en god bild av hur deras faktiska konsumtion ser ut. Detta skapar stora problem för de företag som söker lära känna konsumenterna. Rapporten syftar därför till att ge ökad förståelse för de skillnader som ofta uppstår mellan konsumenters uttalade intentioner och faktiska handlande vid val av livsmedel. Rapporten redovisar resultat från kvalitativa data som under 2008 och 2009 samlats in från 36 hushåll (småbarnshushåll, tonårshushåll och hushåll med utflugna barn) i Stockholmsområdet. Vi har sett att diskrepansen mellan konsumenternas uttalade intentioner och faktiska handlande är som störst i situationer där kraven på konsumenterna är motstridiga. Följande dilemman har identifierats som särskilt problematiska i detta avseende:

   

  • Pris och kvalitet
  • Tid och ambition
  • Smak och hälsa
  • Originalitet och barnens krav
  • Ekologiskt och miljövänligt

   

  Genom att identifiera ovanstående dilemman eller motstridigheter har vi också kunnat kartlägga de strategier som konsumenterna använder sig av för att hantera dem. De strategier som vi har kunnat urskilja har vi valt att kalla: kompensatoriska matvanor, rättfärdigande av icke-val, ångestreducerande val och familjespecifika strategier.

   

  Baserat på strategierna har vi tagit fram rekommendationer för hur handel och producenter ska kunna möta sitauationer och val som konsumenter upplever som svåra. Rekommendationerna handlar exempelvis om tydlig och enkel information när det gäller vad som skiljer ekologiska produkter från konventionellt odlade livsmedel. Handel och producenter bör också ta fram måltidslösningar som är avpassade för olika hushållsgruppers speciella behov. Barnfamiljer önskar att handeln erbjuder måltider som är näringsriktiga, enkla, inte smakar för mycket och går snabbt att laga. På motsvarande sätt önskar tonårsfamiljer måltidslösningar som är enkla att värma flera gånger och som går att anpassa efter att någon i hushållet är vegetarian, eller liknande. För de hushåll där barnen flyttat ut finns ett behov av måltider som är goda, smakrika, gärna lite ”vardagslyxiga”, och samtidigt är ”smala”, tar hänsyn till höga kolesterolvärden och diabetikers särskilda behov.

   

  Trots att många av dagens konsumenter är medvetna om och intresserade av miljö- och hållbarhetsfrågor resulterar medvetenheten förhållandevis sällan i överensstämmande konsumtion. Handel och producenter måste av den anledningen kommunicera med konsumenterna på ett mer medvetet sätt. Det räcker inte att erbjuda ekologiska livsmedel när konsumenterna vill kunna förena ekologiska val med val av livsmedel som även tar hänsyn till miljöaspekter och transporter. Här efterfrågas måltidslösningar baserade på ekologiska och lokalproducerade livsmedel, helst efter säsong. Andra områden där handeln bör kommunicera mer aktivt är när det gäller tillsatser. Här bör handel och producenter skilja på nödvändiga och onödiga tillsatser och kommunicera vad som gör vissa tillsatser nödvändiga.

  Läs mer om Varför skiljer sig intention från handling vid val av livsmedel?
 • First-Person Shooter Games as a Way of Connecting to People

  2009. Maria Frostling-Henningsson. Cyberpsychology & Behavior 12 (5), 557-562

  Artikel

  This work seeks to understand young adults' motives for online gaming and extends previous research concerning social interaction in virtual contexts. The focus of the study is on Counter-Strike and World of Warcraft. Drawing on Baudrillard's concept of simulacra, an analysis of young gamers' motivation for gaming is carried out. The empirical data was generated employing a mix of qualitative methods such as researcher introspection, observation, and interviews with young adults in two different online gaming centers in Stockholm during 2006 and 2007. The results show that online gaming is foremost motivated by social reasons providing the gamers with a possibility of cooperation and communication. Some of the gamers in the study were motivated by escapism. Online gaming also provides gamers with an experience in which ""flow"" can be obtained and serves as a ""hallucination of the real,"" making it possible to do things and try out behaviors that would be impossible to do or try in real life. The gamers felt that online gaming gave them more experiences than real life could provide. For research purposes, this work provides a better understanding of the motivational aspects for gamers.

  Läs mer om First-Person Shooter Games as a Way of Connecting to People
 • Introspektion

  2003. Maria Frostling-Henningsson. Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 167-185

  Kapitel
  Läs mer om Introspektion
 • From real world to mirror world representation

  2002. Solveig Wikström, Camilla Carlell, Maria Frostling-Henningsson. Journal of Business Research 55 (8), 647-654

  Artikel

  Offerings on the Net are assessed using two well-established perspectives on consumer buying behavior — a cognitive decision-making perspective and an emotional experience-seeking perspective. Three models of virtual representation are discussed — the mirror model, the synergy model, and the virtual model. These models, in combination with empirical illustrations of Swedish consumers' virtual buying behavior, indicate which aspects of a virtual representation the consumers perceive as crucial for participation in a new buying behavior and which aspects turn them off. Managerial implications of the assessment are also discussed and questions for future research are posed.

  Läs mer om From real world to mirror world representation
 • Shopping on the net

  2002. Solveig Wikström, Camilla Carlell, Maria Frostling-Henningsson. Global e-commerce and online marketing, 141-154

  Kapitel
  Läs mer om Shopping on the net

Visa alla publikationer av Maria Frostling vid Stockholms universitet