Profiles

Malin Tväråna

Malin Tväråna

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 85
E-post malin.tvarana@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P 446
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Jag har arbetat 13 år som  gymnasielärare i samhällskunskap och svenska, och har tidigare licentierat i didaktik med inriktning på samhällskunskap.

Mina forskningsintressen berör samhällskunskapsdidaktik, medborgarbildning och undervisningsutvecklande designforskning.  

Undervisning

Jag undervisar i samhällskunskapsdidaktik på olika nivåer inom lärarutbildningen och om undervisningsutvecklande forskning och kollegialt utvecklingsarbete. 

Forskning

2014 lade jag fram min licentiatuppsats i didaktik med inriktning mot samhällskunskap, med titeln "Rikare resonemang om rättvisa - vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken?" vid Forskarskolan för Learning Study. I studien används fenomenografi och innehållsorienterad samtalsanalys för att undersöka material från tre learning study kring lärandeobjektet att kunna resonera om rättvisa i samhällskunskapsundervisning på gymnasienivå. 

I min licentiatuppsats undersökte jag gymnasielevers uppfattningar av rättvisa och hur undervisning som möjliggör för eleverna att utveckla förmågan att resonera kritiskt granskande kring rättvisa kunde utvecklas.

I min avhandling fortsätter jag att undersöka utvecklandet av undervisning om rättvisa och olika rättviseperspektiv i samhällskunskap, men jag riktar nu in mig mer på de lägre åldrarna. Jag har inom ramen för detta gjort en learning study i årskurs 2 och en i årskurs 6. Rättvisa är ett begrepp som inte skrivs fram så tydligt i läroplanstexterna, men som är grundläggande för ett politiskt tänkande, vilket vi arbetar med att utveckla i samhällskunskap. För att bli en självständig, kritiskt tänkande medborgare behöver du få syn på såväl ditt eget som andra människors tänkande i frågor som rör rättvis fördelning och rättvis organisation av samhället.

Inom Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS) bedriver jag ämnesdidaktisk forskning med forskare och lärare på alla stadier. En gemensam fråga för de  delprojekt som just nu ingår i SO-nätverkets ramprojekt är "Vad är det man kan när man kan analysera i samhällskunskap?".

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2017. Malin Tväråna. Undervisningsutvecklande forskning, 97-107
  • 2016. Malin Tväråna.
  • 2015. Anja Thorsten, Malin Tväråna.

    Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen. På så sätt skulle bedömningen bli ett mer konstruktivt redskap för att få alla elever att utvecklas och lära sig.

Visa alla publikationer av Malin Tväråna vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa