Profiles

Katrin Lainpelto

Katrin Lainpelto

Jur.dok.

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 33 64
E-post katrin.lainpelto@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 774
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Post doktor i forskningsprojektet ”Barn, migration och integration” vid Barnrättscentrum.

Jag disputerade våren 2012 inom området processrätt, med inriktning mot bevisrätt. Titeln på min avhandling är Stödbevisning i brottmål och avhandlingsprojektet har genomförts inom ramen för ett samarbete med Stressforskningsinstitutet (Stockholms universitet; tidigare Karolinska Institutet). Min forskning är i huvudsak inriktad mot bevisrättsliga frågor i brottmål och bedrivs vanligen inom ramen för tvärvetenskapliga samarbeten varför även metodologiska frågor har kommit att bli av särskilt intresse.

Jag undervisar på grundkurserna Juridisk introduktionskurs och Processrätt samt specialkurserna Förundersökning, Rättspsykologi och Barnrätt. Jag är även kursansvarig för specialkursen Straffprocess - casekurs med bevisrättslig inriktning. Därutöver föreläser jag för andra myndigheter och intresseorganisationer inom rättsväsendet.

För närvarande arbetar jag med forskningsprojektet Brott mot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – särskilt om utrednings- och bevissvårigheter som behandlar rättsväsendets bemötande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som utsatts för brott. Projektet är finansierat av Brottsofferfonden och Stockholms Barnrättscentrum.

Senast uppdaterad: 19 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa