Profiles

Per i Vadstena

Per Snoder

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post per.snoder@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E9 rum 971
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Filosofie doktor i språkdidaktik med inriktning mot engelska, klassrumsforskning kring ordinlärning (särskilt formelstrukturer).

Jag är legitimerad gymnasielärare i engelska, franska och italienska och har undervisat i tio år i grundskolan och på gymnasiet i Sverige och på motsvarande stadier på Bristol Cathedral School i England. Utöver det har jag undervisat i sex år i språkdidaktik (engelska och moderna språk) vid Stockholms universitet. Jag har utbildat mig vid Lärarhögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Bristol University, Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes i Bryssel och Dalarnas högskola.

Forskningsintressen

Under studietiden på 90-talet fokuserade jag på det franska språket och skrev kandidatuppsats om konkurrensen mellan två av franskans olika dåtidstempus, le passé simple och le passé composé, i fransk tidningsprosa och senare magisteruppsats med sociolingvistisk inriktning om attityder till det franska språket i Belgiens huvudstad Bryssel.

Undervisning

Under mina år som lärarutbildare i språkdidaktik vid Stockholms universitet har jag främst undervisat i kurser i språkdidaktik för blivande lärare i engelska, på grundlärarprogrammen, ämneslärarprogrammen och påbyggnadsutbildningar. Jag har även undervisat i kurser för blivande lärare i moderna språk såsom franska, tyska, italienska och spanska. Under vårterminen 2020 undervisade jag på grundlärarprogrammet 4-6 i delkursen Engelska i klassrummmet och på ämneslärarprogrammet i delkursen ämnesdidaktik engelska samt VFU1 på samma program. Jag handleder även självständiga arbeten i språkdidaktik.  

Forskning

Min doktorsavhandling har titeln L2 Instruction and Collocation Learning. Classroom intervention research on input processing with L1 Swedish adolescent learners of English och jag försvarade den 29 mars 2019 med Elke Peters från KU Leuven i Belgien som opponent. 

Ett aktuellt projekt jag är inblandad i är Word Up! som är ett samarbetsprojekt mellan språkdidaktiska forskare och språklärare med fokus på hur teorier och forskning om ordinlärning i ett andra språk kan implementeras i språkundervisningen. Projektets övriga ledare är Tore Nilsson från Institutionen för språkdidakik vid Stockholms universitet och Fanny Meunier från Université catholique de Louvain-la-Neuve i Belgien. 

Presentationer

[6] Vocabulary learning milestones: A study of the receptive vocabulary size of Swedish adolescent EFL learners. Konferenspresentation vid EuroSLA 29, Lunds universitet, Sverige, 29 augusti 2019.

[5] Word Up! Boosting L2 learners’ vocabulary through researcher-teacher collaboration: opportunities and obstacles. Posterpresentation på Vocab@Leuven, KU Leuven, Belgium, July 1, 2019

[4] L2 instruction and collocation learning. Investigating input processing constructs in intervention research with L1 Swedish adolescent learners of English. Presentation (inbjuden talare) vid Centre for English Corpus Linguistics, Université catholique de Louvain, Belgien, 13 juni 2018.

[3] The Role of Attention in Instructed L2 Collocation Acquisition. Report from a Pilot Study. Konferenspresentation vid Classroom-oriented research: Towards effective learning and teaching, State University of Applied Sciences (PWSZ), Konin i Polen, 13 oktober 2015.

[2] Do or make a mistake? Instructional Influences on Collocational Competence in L2 English. A Mixed-Methods Study. Konferenspresentation vid Collocations Cross-Linguistically, Helsingfors universitet, 8 maj 2015.

[1] Teaching Collocation. Report from a pilot study. Konferenspresentation vid Lexical Studies Research Network Conference på Cardiff University i Wales, 10 mars 2015.

Publikationer

[6] Gyllstad, H., & Snoder, P. (in press). Exploring learner corpus data for language testing and assessment purposes - The case of verb + noun collocations. In S. Granger (Ed.) Perspectives on the Second Language Phrasicon - The View from Learner Corpora. Bristol: Multilingual Matters.

[5] Snoder, P. (2019). Review of Extramural English in Teaching and Learning: From Theory and Research to Practice. ELT Journal 73(1), pp. 95-97.

[4] Snoder, P., & Reynolds, B.L. (2019). How dictogloss can facilitate collocation learning in ELT. ELT Journal 73(1), pp. 41-50.

[3] Snoder, P. (2017). Improving English learners' productive collocation knowledge: The effects of involvement load, spacing, and intentionality. TESL Canada Journal 34(3), Special Issue: Formulaic Language in English Language Acquisition and Teaching, pp. 140-164.  

[2] Snoder, P. (2016). Using qualitative methodologies in research on formal L2 collocation learning. Collocations Cross-Linguistically. Corpora, Dictionaries and Language Teaching (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki C), ed. Begoña Sanromán Vilas, pp. 193-218. Helsinki: Société Néophilologique.

[1] Snoder, P. (2016). Assessing modern languages in Swedish upper secondary schools. Babylonia, 2, pp. 58-62.

Övriga uppdrag

Jag har anlitats som granskare för de internationella vetenskapliga tidskrifterna Applied Linguistics, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL)Journal of European Second Language Association (JESLA) och Moderna Språk. Jag sitter också med i en s.k. comité d'accompagnement (ett råd av externa forskare till doktorand) till doktoranden Alice Meurice vid Université catholique de Louvain-la-Neuve i Belgien.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020

Bokmärk och dela Tipsa