Profiles

Per-Olof Wickman

Per-Olof Wickman

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 91
E-post per-olof.wickman@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E 379
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Forskning

Didaktik är lärares professionsvetenskap. Inom denna ram utvecklar jag modeller som lärare kan använda för att analysera undervisningen:

1) vid planering

2) för genomförandet tillsammans med eleverna 

3) för bedömning av elevernas lärande

Modellerna fungerar som redskap för lärare att göra genomtänkta val i alla dessa tre avseenden med tanke på ämnesinnehållet och elevernas förutsättningar.

Min forskning behandlar framförallt undervisning i naturvetenskapliga ämnen i skolan, men många av modellerna är mer generella och har anpassats också för användning inom andra ämnen och stadier.

Tillsammans med skolor och forskarkolleger har jag utvecklat modeller för:

a) hur lärare kan analysera händelserna i klassrummet för att bättre stödja elevers lärande (analys av praktiska epistemologier)

b) hur elever och lärare kan utveckla sammanhang i klassrummet som gynnar progression och elevers lärande (organiserande syften)

c) hur lärare kan stödja och utveckla elevers intresse för ett ämne (ämnets estetik).

Modellerna utprövas tillsammans med lärare för att göra dem mer användbara.

Jag är föreståndare för Stockholms universitets ämnesdidaktiska forskarskola för lärare (ÄDFo) i samarbete med Stockholmsregionens kommuner. Med medel från Vetenskapsrådet driver vi också en forskarskola för lärare (NaNo), som särskilt inriktar sig på utvecklingen av didaktiska modeller för analys av undervisningen i naturvetenskapliga ämnen.

Senast uppdaterad: 16 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa